Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Územný plán mesta Strážske

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.
(zdroj: http://www.uzemneplany.sk/)
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske  (0.07 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske  (0.03 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  (0.22 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta strážske  (14.53 MB)
Názov Popis PDF formát 
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 2 (0.88 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 4 (0.55 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 5 (0.53 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 6-7 (0.65 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 1 (0.62 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam lokalít enviromentálnych záťaží (0.67 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeVýkres č. 1 - komplexný návrh (0.36 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam riešených lokalít schéma verejnoprospešných stavieb (0.72 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja mesta Strážske (1.17 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeVyhodnotenie stavebných a iných zámerov na PPF a LPF (1.61 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeSprievodná správa (3.44 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeZáväzná časť (2.26 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeVyhodnotenie stavebných návrhov a iných zámerov na PP (2.34 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeSprievodná správa (11.57 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č.15 návrh technickej infraštruktúry (0.73 MB)
Počet záznamov: 114 (Strana 5 z 8) - << 2 3 4 5 6 7 8 >>