Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Územný plán mesta Strážske

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.
(zdroj: http://www.uzemneplany.sk/)
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske  (0.07 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske  (0.03 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  (0.22 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta strážske  (14.53 MB)
Názov Popis PDF formát 
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokkalita č. 16 komplexný návrh (0.70 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 15 vyhodnotenie persp. použitia PP na nepoľnohospodárske účely (0.58 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 15 komplexný návrh (0.97 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 12 komplexný návrh (1.34 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 2 vyhodnotenie perspektív použitia PP na nepoľnohospodárske účely (0.74 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 11 návrh technickej infraštruktúry vodné hospodárstvo (1.13 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 11, návrh technickej infraštruktúry (1.10 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 11, návrh verejnej dopravy (1.09 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 11 komplexný návrh (1.05 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 1, č. 6, č. 2 návrh technickej infraštruktúry energetika telekomunikácie (1.43 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 1, č. 6, č. 2 návrh verejnej dopravy (1.36 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 1, č. 6, č. 2 návrh technickej infraštruktúry vodné hospodárstvo (1.33 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 1, č. 6, č. 2 komplexný návrh (1.17 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 3, č. 13 komplexný návrh (1.28 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeLokalita č. 8 komplexný návrh (0.87 MB)
Počet záznamov: 114 (Strana 6 z 8) - << 3 4 5 6 7 8 >>