Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Územný plán mesta Strážske

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.
(zdroj: http://www.uzemneplany.sk/)
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske  (0.07 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske  (0.03 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  (0.22 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta strážske  (14.53 MB)
Názov Popis PDF formát 
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeNávrh technickej infraštruktúry - energetika, telekomunikácie (0.52 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeVyhodnotenie stavebných návrhov a iných zámerov na PPF a LPF (0.14 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeZmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja mesta Strážske (0.12 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeSprievodná správa (0.13 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 územného plánu Mesta StrážskeRegistračný list ÚPD (0.32 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 územného plánu Mesta StrážskeNávrh regulatívov územného rozvoja mesta (0.46 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 územného plánu Mesta StrážskeČistopis (14.55 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severSchéma záväznej časti riešenia a VPS (0.47 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severRegistračný list (0.70 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severVymedzenie regulovaných priestorov a verejno prospešné stavby - výkres 6 (0.38 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severDoložka civilnej ochrany - výkres 7 (0.11 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severPriestorová a funkčná regulácia - výkres 5 (0.40 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severTechnické vybavenie energetika a spoje - výkres 4a (0.40 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severTechnické vybavenie vodné hospodárstvo - výkres 4b (0.31 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severŠiršie vzťahy - výkres 1 (0.26 MB)
Počet záznamov: 114 (Strana 2 z 8) - << 1 2 3 4 5 >>