Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Územný plán mesta Strážske

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.
(zdroj: http://www.uzemneplany.sk/)
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske  (0.07 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske  (0.03 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  (0.22 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta strážske  (14.53 MB)
Názov Popis PDF formát 
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita 09, 10 vodné hospodárstvo (0.71 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita 09, 10 návrh verejnej dopravy (0.63 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam výkresov - vodné hospodárstvo (0.19 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita 05 návrh verejnej dopravy (0.66 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam výkresov - návrh verejnej dopravy (0.17 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 18 (0.66 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 15-1 (0.56 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 15-2 (0.55 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 16 (0.60 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 14 (0.58 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 11 (0.60 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 12 (0.61 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 13 (0.60 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 8 (0.50 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeLokalita č. 9-10 (0.68 MB)
Počet záznamov: 114 (Strana 4 z 8) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>