Číslo zmluvy30/2024
Názov zmluvyZmluva o dodaní služieb
Identifikácia účastníkaMaroš Mundír, Jahodná 539/10, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje riadne a včas, poberateľom  vydávať tovary dennej spotreby -pečivo, mlieko, mäso, mäsové výrobky, hygienické potreby, ktorí sa preukážu poukážkou vystavenou  Objednávateľom a poskytnú túto poukážku ako protihodnotu za vydané tovary.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu22.02.2024
Dátum zverejnenia07.03.2024
Príloha (0.27 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=9016647