Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
71/2023Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)Dudičová GabrielaPrenajímateľ - vlastník domu, bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 2 izbový byt č. A2 na prízemí v bytovom dome odlišného štandardu „A“21.07.202321.07.2023
70/2023Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁGoroľová MiroslavaPrenajímateľ - vlastník domu, bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 2 izbový byt č. A1 na prízemí v bytovom dome odlišného štandardu „A“21.07.202321.07.2023
67/2023Zmluva o nájme uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovNUBIUM, s.r.o.,Trenčianska 705/55, 821 09 BratislavaPrenájom časti pozemku vo vlastníctve prenajímateľa parcela registra „C“ č. 194/11 k.ú. Strážske19.07.202319.07.2023
IROP-Z302091CYT8-91-108Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom Prijímateľom19.07.202319.07.2023
24ZVS0000833035EZmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná, a.s.Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa19.07.202319.07.2023
2/2021Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2021 o nájme nebytových priestorovDerma ls, s.r.o, .Jána Hollého 737/93, 071 01 MichalovceV zmluve v čl. V. Nájomné a Služby poskytované s nájmom nebytových priestorov sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením12.07.202312.07.2023
21/2015 MÚSDodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2015 MÚS o nájme nebytových priestorovCromwell, a.s., Lamačská 22, 841 03 BratislavaV zmluve v čl. V. Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 112.07.202312.07.2023
23/2016 MÚSDodatok č. 1 k Zmluve č. 23/2016 MÚS o nájme nebytových priestorovBibiana Fratriková, Mierová 630, 072 22 StrážskeV zmluve v čl. V. Nájomné a Služby poskytované s nájmom nebytových priestorov sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 112.07.202312.07.2023
242/2007Dodatok č. 2 k Zmluve č. 242/2007 o nájme nebytových priestorovNIKÉ, spol. s r.o. Sídlo: Ilkovičova 34, 812 30 BratislavaV zmluve v čl. V. Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 112.07.202312.07.2023
69/2023Kúpna zmluvaCyril Geregáč, Fraňa Kráľa 590/8,072 22 StrážskePrevod vlastníctva nehnuteľnosti30.06.202330.06.2023
N20200127014D02Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127014D02IA MPSVaR, Špitálska 6, 814 55 BratislavaČlánok 14, odsek 14.2.,Zmluvy sa mení21.06.202327.06.2023
65/2023INOMINATNÁ ZMLUVA č. 65/2023 PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S NAKLADANÍM S KOMUNÁLNYMI ODPADMIJ&M Recycling, s.r.o. Strážske, Pavla Horova 597/7, StrážskeStanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ vykonávať výkup kovového odpadu od fyzických osôb26.06.202327.06.2023
66/2023Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1131390Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny, o.z.Záväzok Dodávvateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky plynu09.06.202327.06.2023
ZOD23200505Dodatok č. 1 K ZOD23200505PENELCOM s.r.o., Sídlisko 1.mája 7/69, 093 01 Vranov nad TopľouV zmluve v článku VII. Záverečné ustanovenia, bod 3 sa nahrádza novým textom22.06.202326.06.2023
2023/01/STR_01Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácieC-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 MichalovceZhotovenie projektovej dokumentácie09.06.202309.06.2023
Počet záznamov: 1194 (Strana 4 z 80) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>