Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Dodatok č. 516.11.201920.11.2019
IROP-Z-302021K375-222-13Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republikaZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.08.11.201912.11.2019
5190040364Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.10.201911.11.2019
53/2019Zmluva o dieloPRIMACHLAD a. s., Šebastovská 2, 08006 Prešov, IČO: 51229471Obnova klziska v meste Strážske29.10.201930.10.2019
53/2019Dodatok č. 1 k zmluve 53/2019PRIMACHLAD a. s., Šebastovská 2, 08006 Prešov, IČO: 51229471zmeny článkov zmluvy28.02.202028.02.2020
50/2019Kúpna zmluvaZO - Slovenský zväz záhradkárov 34-10 „SIHOŤ“ 072 22 Strážske, IČO 31 262 457Predmetom tejto zmluvy je nehnuteľnosť pozemok registra KNC parcela číslo 67/3 o výmere 69 m201.10.201921.10.2019
10/10/2019Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakovARRIVA Michalovce a. s., Lastomírska 1 07101 Michalovce, IČO: 36214078Táto zmluva upravuje výkon dopravných služieb poskytovaných prepravcom09.10.201918.10.2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270Dodatky k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorých uzavretie je predmetom Dohody16.10.201918.10.2019
16/01/2019/STR/EM_MPSZmluva o poskytnutí služiebKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO:50615351externé riadenie projektu10.10.201914.10.2019
Zmluva o zabezpečení propagácieRespect Slovakia s.r.o., Valová 38, 92101 Piešťany, IČO 34107061zabezpečenie propagácie objednávateľa10.10.201910.10.2019
5190040363Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.09.201902.10.2019
52/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010MMA – CROSSFIT, o.z., Mierová 196/44, 07222 Strážske, IČO: 50658964Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre MMA – CROSSFIT, o.z.02.10.201902.10.2019
51/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010OV Slovenský zväz chovateľov, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce, IČO: 00178322803Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske25.09.201925.09.2019
N20160129001D02Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160129001 v rámci národného projektu Terénna sociálna prácaImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika IČO : 30 854 687Článok 1. Zmluvy sa mení tak, že v odseku 1.1. bod 1.1.1. sa mení22.08.201912.09.2019
Z201926934_ZZmluva o poskytnutí služiebDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., IČO: 36391000, Sídlo: Kálov 356, 01001 ŽilinaStravné poukážky11.09.201911.09.2019
190902-1BZmluva o dieloVeríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín, IČO: 46167145Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk na základe výzvy na predkladanie ponúk10.09.201910.09.2019
Počet záznamov: 715 (Strana 4 z 48) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>