Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
Mandátna zmluvaJADOZ s.r.o. Duklianskych hrdinov 2723/15A Vranov nad Topľou 093 01Výstavba Zberného dvora v meste Strážske03.05.202203.05.2022
Mandátna zmluvaJADOZ s.r.o. Duklianskych hrdinov 2723/15A Vranov nad Topľou 093 01Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske03.05.202203.05.2022
Mandátna zmluvaJADOZ s.r.o. Duklianskych hrdinov 2723/15A Vranov nad Topľou 093 01Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske03.05.202203.05.2022
Mandátna zmluvaJADOZ s.r.o. Duklianskych hrdinov 2723/15A Vranov nad Topľou 093 01OD Laborec – oprava fasády a strechy03.05.202203.05.2022
5190040385Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie20.04.202228.04.2022
10/2022Zmluva o poskytnutí dotácieVolejbalový klub Strážske, Okružná 492/60, 07222 Strážske, IČO: 35566086Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske24.04.202228.04.2022
58/2015Dodatok č. 2 k Zmluve 58/2015JUDr. Vladimíra Mušková, LL.M., Nám. A. Dubčeka 269, 07222 Strážske, IČO: 45916225sa mení meno a priezvisko (obch.meno)11.04.202227.04.2022
9/2022Zmluva o poskytnutí dotácieMestský bežecký oddiel, Komenského 669, 072 22 Strážske IČO: 35573406Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske22.04.202222.04.2022
8/2022Zmluva o poskytnutí dotácieŠportový klub Strážske, Mládeže 2, 072 22 Strážske IČO: 17077648Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske22.04.202222.04.2022
Mandátna zmluvaTORVO SK s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, IČO: 51910489Výstavba zberného dvora v meste Strážske Nákup technológie na zber komunálneho odpadu12.04.202213.04.2022
2147/VSD/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena21.03.202212.04.2022
250/2008Dodatok č. 2 k Zmluve 250/2008Svetlana Šivecká, Staré 185, 072 23 Staré, IČO: 43989408V adrese nájomcu sa mení miesto podnikania nájomcu07.04.202207.04.2022
37/2021Dodatok č. 2 k Zmluve 37/2021Bianka Gajdošová, Astrová 4, 07101 Michalovce IČO: 54099579V Zmluve sa mení osoba nájomcu07.04.202207.04.2022
14/2017 PDDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2017 PDDD-ARCH s.r.o., Hencovce 1836/825, 093 02, IČO: 45853240Výstavba zberného dvora v meste Strážske05.04.202205.04.2022
5190040384Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie21.03.202222.03.2022
Počet záznamov: 973 (Strana 4 z 65) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>