Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
34/2024Inominantná zmluva pre zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmiTatiana Bindzárová - Tomáš Bindzár, Bindzi, Okružná 485/50, 072 22 StrážskeStanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ vykonávať výkup kovového odpadu od fyzických osôb v súlade s § 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzke ul. Obchodná, Strážske.22.04.202422.04.2024
9028871Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednostiKooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti11.04.202417.04.2024
32/2024Zmluva o poskytovaní služiebOMNEA, s. r. o., Kúpeľská 654/61, 073 01 SobranceZáväzok poskytovateľa poskytovať služby podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za ich poskytovanie24.03.202412.04.2024
33/2024Zmluva o združenej dodávke elektrinyVýchodoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZáväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku elektriny do jeho odberných miest03.04.202405.04.2024
153/2003Dodatok č. 8 k Zmluve č. 153/2003 o nájme nebytových priestorovSilvia Magurová, Vihorlatská 623/12, 072 22 StrážskeV zmluve sa dopĺňa text čl. III. Úhrada za nájom a poskytované služby20.03.202403.04.2024
4/2024Zmluva o nájme nebytového priestoruStredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 StrážskePrenechanie priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti26.03.202403.04.2024
31/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Športový klub Strážske, Mládeže 2, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na podporu a rozvoj futbalu, reprezentácia Mesta Strážske.25.03.202426.03.2024
N20231024014Dodatok č. N20231024014D01 k Zmluve spolupráciMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaČlánok 9. Zmluvy sa mení tak, že v bode 9.3. sa mení e-mailová adresa subjektu06.03.202425.03.2024
1017202301Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremenaVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceV čl. II, ods. 2.1. vypúšťa nasledujúci riadok...19.03.202421.03.2024
24/2024Zmluva o spolupráciKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 KošiceÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností oboch Zmluvných strán pri vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní podujatia "Župný Winter Classic"18.01.202421.03.2024
35/2019Dodatok č. 4 k Zmluve č. 35/2019 o nájme pozemkovMarián Konečný-MONTES, Krivošťanská 517, 072 22 StrážskeV časti zmluvy č. 35/2019 -1. Zmluvné strany sa mení pôvodný text a nahrádza sa novým textom20.03.202421.03.2024
34/2017Dodatok č. 2 k Zmluve č. 34/2017 o nájmeMarián Konečný-MONTES, Krivošťanská 517, 072 22 StrážskeV časti zmluvy č. 34/2017 -1. Zmluvné strany sa mení pôvodný text a nahrádza sa novým textom20.03.202421.03.2024
2/2024Zmluva o nájme nebytového priestoruStredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 StrážskePrenechanie priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti11.03.202415.03.2024
30/2024Zmluva o dodaní služiebMaroš Mundír, Jahodná 539/10, 072 22 StrážskeDodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje riadne a včas, poberateľom vydávať tovary dennej spotreby -pečivo, mlieko, mäso, mäsové výrobky, hygienické potreby, ktorí sa preukážu poukážkou vystavenou Objednávateľom a poskytnú túto poukážku ako protihodnotu za v22.02.202407.03.2024
29/2024Zmluva o dodaní služiebKARMEN, veľkoobchod potravín, s. r. o., Strojnícka 15, 080 01 PrešovDodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje riadne a včas, poberateľom vydávať tovary dennej spotreby -pečivo, mlieko, mäso, mäsové výrobky, hygienické potreby, ktorí sa preukážu poukážkou vystavenou Objednávateľom a poskytnú túto poukážku ako protihodnotu za v22.02.202407.03.2024
Počet záznamov: 1366 (Strana 4 z 92) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>