Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
7538/2018Zmluva o dodávke elektrinyMAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťanydodávka elektriny27.12.201827.12.2018
č.ZMLP-2017-340-000013Zmluva o dodávke a odbere teplaKOOR Východ, s.r.o., Potočná 1, 040 O 1 Košice, IČO: 46523049Zmluva o dodávke a odbere tepla18.12.201718.12.2017
ZMLP-2017-340-000013Dodatok č. 1KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1, 040 O 1 Košice, IČO: 46523049zmena článku č. 1., ods.319.12.201819.12.2018
33/2018Zmluva o poskytnutí dotácieMestský bežecký oddiel ul. Komenského 669, 072 22 Strážske, IČO: 35573406poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu17.12.201818.12.2018
Zmluva o dieloZbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v KošiciachZabezpečenie vystúpenia Zboru13.12.201813.12.2018
Z201855047_ZKúpna zmluvaSTEBERG s.r.o., Sídlo: č.292, 92592 Topoľnica, Slovenská republika, IČO: 46604049Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste13.12.201813.12.2018
519004103Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie02.12.201810.12.2018
Zmluva o prenájme nebytových priestorovVšeobecná úverová banka a. s. , Mlynské nivy 1, 82990 BratislavaPrenajímateľ týmto za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenajíma Nebytové priestory Nájomcovi za účelom inštalácie a prevádzky bankomatu.01.12.201805.12.2018
32/2018Kúpna zmluvaIrena Cmarová, Krivošťanská 363/9, 07222 Strážskepredmetom tejto zmluvy je pozemok regustra KN-C parcela číslo 1699,16.11.201823.11.2018
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanieMesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 07101 MichalovcePredmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ12.11.201816.11.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu27.03.201730.03.2017
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách15.04.201918.04.2019
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 BratislavaDodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku12.11.201813.11.2018
KŽP-PO4_SC431-2015-6/123Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201720.09.201820.09.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123/D1Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkukuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201726.09.201726.09.2017
CEZ ÚV SR: 231/2018Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava1poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 201814.09.201808.11.2018
15.02.201915.02.2019
1/2019 k zmluve CEZ ÚV SR: 231/2018Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I ods. 1 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť15.02.201915.02.2019
5190040102Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie02.11.201802.11.2018
Mandátna zmluvaVO-TOR s. r. o, Pri trati 15/A, 82106 Bratislava, IČO: 50634178Zabezpečenie procesu verejného obstarávania15.10.201830.10.2018
Dohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívaniaStanislav Demko Okružná 485/50 072 22 StrážskePredmetom dohody je užívanie nebytových priestorov „Kultúrno-spoločenský objekt“29.10.201829.10.2018
Dohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívaniaStanislav Demko Okružná 485/50 072 22 StrážskePredmetom dohody je užívanie nebytových priestorov „Viacúčelová sála“29.10.201829.10.2018
Počet záznamov: 607 (Strana 4 z 41) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>