Číslo zmluvy33/2024
Názov zmluvyZmluva o združenej dodávke elektriny
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Opis predmetu zmluvy

Záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku elektriny do jeho odberných miest

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu03.04.2024
Dátum zverejnenia05.04.2024
Príloha (0.24 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=9133196