Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
15/2019Zmluva o poskytnutí dotácieKlub Slovenských turistov Strážske, ul. Obchodná 439, 072 22 Strážske, IČO: 31947719Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta13.03.201925.03.2019
14/2019Zmluva o nájme pozemkovIng. Ján Ondo, Nám. A. Dubčeka 2, 072 22 Strážske, IČO: 30254060Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet zmluvy a to za odplatu11.03.201911.03.2019
13/2019Zmluva o budúcej zmluveMarián Konečný - MONTES, Krivosťanská 517, 072 22 Strážske IČO:41 505 913Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán, že v budúcnosti uzavrú nájomnú zmluvu.08.03.201908.03.2019
12/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaMestský bežecký oddiel, ul. Komenského 669, 072 22 Strážske, IČO: 35573406Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre Mestský bežecký oddiel a reprezentáciu mesta Strážske.05.03.201908.03.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajovSlovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hroského 1, 036 01 Martinzabezpečenie činnosti v oblasti prevádzky knižnično-informačného systému Virtua13.02.201906.03.2019
5190040106Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie28.02.201906.03.2019
Zmluva o dieloM.CUP Production, Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47065125Multifunkčné ihrisko Strážske22.02.201901.03.2019
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M108Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske12.02.201920.02.2019
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221dodatok č. 3 k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku14.02.201920.02.2019
10/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaVolejbalový oddiel Strážske, ul. Okružná 492/60, 072 22 Strážske, IČO: 35566086Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske18.02.201920.02.2019
9/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaŠportový klub Strážske, ŠK, Mládeže 2, 072 22 Strážske, IČO: 17077648Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske18.02.201920.02.2019
1/2019Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 231/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava1Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 231/201815.02.201915.02.2019
8/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaTanečný aerobik, o.z., ul. Komenského 668, 072 22 Strážske, IČO: 42111358Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie pre Tanečný aerobik14.02.201915.02.2019
Zmluva o dieloIng. Jozef Schlosser, Makarenkova 1900/92 Ľubotice, 080 06 Prešov 6, IČO:14439301Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie12.02.201914.02.2019
Zmluva o dieloIng. Jozef Schlosser, Makarenkova 1900/92 Ľubotice, 080 06 Prešov 6, IČO:14439301Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie12.02.201914.02.2019
Počet záznamov: 629 (Strana 3 z 42) - << 1 2 3 4 5 6 >>