Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
4905.2062095VVAZmluva o dieloEUROVIA SK, a.s, ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518Rekonštrukcia chodníkov v meste Strážske14.09.202222.09.2022
5190040389Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie20.09.202221.09.2022
203/2005Dodatok č. 2 k Zmluve o správe majetkuMaterská škola Strážske, Družstevná 506, 072 22 Strážske, IČO: 35542136Predmetom dodatku č. 2 je prevod majetku do správy Materskej škole Strážske21.09.202221.09.2022
309070AZB7Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30794323Detské ihrisko v parku19.09.202219.09.2022
ZM_SEP-IMRK2-2019-003201Dohoda o mimoriadnom ukončení vzťahuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 00681156Materská škola Strážske-prístavba a rekonštrukcia05.09.202216.09.2022
Zmluva o umiestnení reklamySlovak Techno Export Plastymat s. r. o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 36404870umiestnenie reklamy na amfiteátri v mestskom parku12.09.202212.09.2022
Zmluva o dieloPlynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 00594482OD Laborec – oprava fasády a strechy04.07.202204.07.2022
Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY „OD Laborec – oprava fasády a strechy“Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 00594482zmena ceny o dielo26.08.202231.08.2022
30/2022Zmluva o poskytnutí dotácieMiestny spolok Slovenský červený kríž Strážske, Zámočnícka 513, 072 22 Strážske, IČO: 00416215Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske31.08.202231.08.2022
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/76Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Výstavba zberného dvora v meste Strážske27.01.202207.02.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-32/76OPKZP-PO1-SC111-2017-32/76Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810V Zmluve o poskytnutí NFP sa v článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP mení ods. 3.122.08.202230.08.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-32/76OPKZP-PO1-SC111-2017-32/76Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810V Zmluve o poskytnutí NFP sa v článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP mení ods. 3.109.06.202210.06.2022
29/2022Kúpna zmluvaMgr. Ľuboš Marek rod. Marek, Mierová 245/10, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 136511.08.202225.08.2022
28/2022Kúpna zmluvaGabriela Morávková rod. Mareková, Jablonského 402/18, 397 01 Písek , Česká RepublikaPredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 136511.08.202225.08.2022
22/2022Kúpna zmluvaGabriela Morávková rod. Mareková, Jablonského 402/18, 397 01 Písek , Česká RepublikaPredmetom tejto zmluvy je novovytvorená parcela CKN č. 474/425.08.202225.08.2022
21/2022Kúpna zmluvaMgr. Ľuboš Marek rod. Marek, Mierová 245/10, 072 22 StrážskeKúpa parcely CKN č. 474/4, k. ú. Strážske11.08.202225.08.2022
VMI0720201501systém triedeného zberu v obciachENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010systém triedeného zberu v obciach20.04.201629.04.2016
VMI0720201501Príloha číslo 1 k zmluve VMI0720201501ENVI - PAK a.s. Galvaniho 15/A 821 04 Bratislava 2, IČO: 35858010Príloha číslo 1 k zmluve24.08.202224.08.2022
VMI0720201501Systém triedeného zberu v obciENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010popis systému triedeného zberu na území obce29.06.201804.09.2018
25/2022Zmluva o poskytnutí dotáciePravoslávna cirkevná obec v Strážskom, ul. 1. mája 3/43, 072 22 Strážske, IČO: 35542101Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske10.08.202215.08.2022
Počet záznamov: 1007 (Strana 3 z 68) - << 1 2 3 4 5 6 >>