Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Dodatok č. 5 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Zníženie enenrgetickej náročnosti budova Mestského podniku služieb v meste Strážske04.10.202104.10.2021
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakovARRIVA Michalovce, a. s., Lastomírska 1, 07180 Michalovce, IČO: 36214078Zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov04.10.202104.10.2021
ZoMRK/EDM_LZ_1 01020201Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacityVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Maximálna rezervovaná kapacita v smere dodávka do distribučnej sústavy06.09.202104.10.2021
ZoMRK/EDM_LZ_1 01020202Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacityVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Maximálna rezervovaná kapacita v smere dodávka do distribučnej sústavy06.09.202104.10.2021
ZoMRK/EDM_LZ_1 01019635Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacityVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Maximálna rezervovaná kapacita v smere dodávka do distribučnej sústavy31.08.202104.10.2021
ZoMRK/EDM_LZ_1 01020200Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacityVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Maximálna rezervovaná kapacita v smere dodávka do distribučnej sústavy06.09.202104.10.2021
Zmluva o dieloPEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764Oprava spevnenej plochy budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske28.09.202129.09.2021
EDM_LZ_101020201Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy06.09.202127.09.2021
EDM_LZ_101020202Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadatel'a do distribučnej sústavy06.09.202127.09.2021
EDM_LZ_101020200Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy06.09.202127.09.2021
EDM_LZ_101019635Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadatel'a do distribučnej sústavy a umožniť dodávku elektriny do sústavy PDS pre maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia vo výške 2,7900 kW.06.09.202127.09.2021
21/42/012/112DohodaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 30794536Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti23.09.202123.09.2021
Zmluva o dieloKB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka Č. 2, 071 O 1 Michalovce, IČO: 53396031Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečovať, udržiavať a riadiť požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti20.09.202120.09.2021
Zmluva o umeleckom výkoneMC Design s.r.o., Tolstého 5 811 06 Bratislava, IČO: 51287064výkon umeleckého diela – koncertu10.09.202117.09.2021
Zmluva o nájme miesta na umiestnenie reklamného panelaKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049Priestor na umiestnenie reklamného panela14.09.202116.09.2021
Počet záznamov: 900 (Strana 3 z 60) - << 1 2 3 4 5 6 >>