Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
34/2017Dodatok č. 1 k zmluve 34/2017Viktória Zamboryová, Krivošťanská 517, 072 22 StrážskePrechod práv13.01.202013.01.2020
54/2019Zmluva o nájme nehnuteľnostiMartin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske, IČO: 44 805 641prenájom Mestskej jedálne31.12.201913.01.2020
54/2019Zmluva o nájme nehnuteľnostiMartin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske, IČO: 44 805 641Pôvodný názov čl. 4 Zmluvy „Výška, splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia“ sa mení na názov „Výška a splatnosť nájomného a ostatných platieb a spôsob ich platenia“.13.03.202025.03.2020
256/2019ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, IČO: 00151513Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľ07.01.202007.01.2020
2/2020Zmluva o spolupráciMMPR, s. r. o., Jaltská 771/5 , 040 22 Košice, IČO: 46839267Oprávnená osoba bude vykonávať zber a prepravu uvedených zložiek komunálneho odpadu v meste vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených mestom Strážske03.01.202003.01.2020
1/2020Zmluva o poskytovaní služiebMestský podnik služieb mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, IČO: 35556773plnenie povinností na úseku nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi03.01.202003.01.2020
770/5/2013/závod MIDodatok č. 3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce02.12.201902.01.2020
Zmluva o dieloJozef Jesenko Fraňa Kráľa 574, 072 22 Strážskehudobná produkcia DJ s licenciou a ozvučenie na Silvestra23.12.201931.12.2019
55/2019Zmluva o nájme pozemkovJana Štupáková, Družstevná 1470/13, 066 01 Humenné, IČO: 43086675prenájom časti parcely o výmere 5,00 m220.12.201920.12.2019
19256/2019Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality27.11.201920.12.2019
ZM_SEP-IMRK2-2019-003201Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia16.12.201920.12.2019
54/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, Mierová 9, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske09.12.201917.12.2019
C3c/42/01/19Zmluva o umožnení odberu elektrickej energieSlovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, Banská ŠtiavnicaPredmetom tejto zmluvy je odber elektrickej energie pre osvetlenie mosta16.10.201910.12.2019
5190040365Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie28.11.201902.12.2019
1011/2019Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuÚrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Štefánikova 15, 811 05 Bratislava IČO: 50349287poskytnutie regionálneho príspevku22.11.201922.11.2019
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služiebNárodná agentúra pre sieťové a elektronické službyPoskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb05.11.201921.11.2019
Počet záznamov: 715 (Strana 3 z 48) - << 1 2 3 4 5 6 >>