Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
44/2024Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuKoncerty pre deti, s. r. o., Zvonárska 145/45, 052 01 Spišská Nová VesDohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie interpreta Minidisko s maskotmi Tárajko a Popletajka, zastupovanej Dodávateľom na Objednávateľom realizovanom podujatí.14.05.202409.06.2024
43/2024Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuBasawell, o. z., Kendice 449, 082 01 KendiceDohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie interpreta Basawell, zastupovanej Dodávateľom na Objednávateľom realizovanom podujatí.13.05.202409.06.2024
42/2024Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuBabadlo, n. o., Solivarská 80, 080 01 PrešovDohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie interpreta BABADLO n. o., zastupovanej Dodávateľom na Objednávateľom realizovanom podujatí.13.05.202409.06.2024
41/2024Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuObčianske združenie RUSINIJA, Laborecká 1850/6, 066 01 HumennéDohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie interpreta Mužský spevácky súbor RUSINIJA, zastupovanej Dodávateľom na Objednávateľom realizovanom podujatí.13.05.202409.06.2024
38/2024Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuFajno, s. r. o., Svätoplukova 7, 040 01 Košicedohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie interpreta Štefan Štec s Fajtou, zastupovanej Dodávateľom na Objednávateľom realizovanom podujatí.13.05.202409.06.2024
65/2024Zmluva o poskytovaní služiebKonzultačno poradenská agentúra, s. r. o., Benadova 913/7, 040 22 KošiceTáto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Externé poradenstvo-žiadosti, implementácia, monitorovanie06.06.202406.06.2024
5100307466Zmluva o združenej dodávke elektrinyVýchodoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZáväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi združenú dodávku elektriny do jeho odberných miest10.05.202405.06.2024
6Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadeníKOOR Východ, s. r. o., Čermeľská cesta 3, 040 01 KošiceV Prílohe č. 1 Stav majetku k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení uzatvorenej dňa 11.09.2017 sa vypúšťajú položky uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku20.05.202405.06.2024
52/2024Zmluva o prevádzke majetku mestaMestský podnik služieb mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 StrážskeVlastník majetku(Mesto Strážske) prenecháva bezodplatne dňom účinnosti tejto zmluvy Správcovi tento majetok do jeho správy20.05.202405.06.2024
66/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Volejbalový klub Strážske, Okružná 492/60, 072 22 StrážskePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na podporu a rozvoj volejbalového športu v meste Strážske.05.06.202405.06.2024
9/2024Zmluve o nájme nebytového priestoruStredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 StrážskePrenechanie priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti30.05.202430.05.2024
64/2024Zmluva o nájme nebytových priestorovZuzana Semková - LAVAZU, Vihorlatská 621/2, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe špecifikovanej v čl. II. ods. 1 na prízemí nebytový priestor B30.05.202430.05.2024
302/2010Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 302/2010Sabo Gas, s. r. o., Zámočnícka 164/34, 072 22 StrážskeNa základe zmeny v obchodnom registri sa mení v osobe nájomcu zastúpenie konateľa28.05.202429.05.2024
63/2024Zmluva o umiestnení reklamyLavi, s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 HumennéObstarávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXVI. Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa27.05.202427.05.2024
6224310001Zmluva o umiestnení reklamyDuslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 ŠaľaObstarávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXVI. Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa21.05.202427.05.2024
Počet záznamov: 1375 (Strana 2 z 92) - << 1 2 3 4 5 >>