Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
45/2019Zmluva o nájme nebytových priestorovOkresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, IČO: 00897019 803Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory03.07.201904.07.2019
101/2000 dodatok č. 7O dočasom užívaní pozemkuHEMIKO, s.r.o. Michalovce, Hrnčiarska 24, 071 01 Michalovce, IČO:31 662 994Na základe oznámenia o prechode práv zo dňa 29.4.2019 sa mení v čl. 1 nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku č. 101/2000 a osoba nájomcu na: euroAWK, s.r.o.27.06.201904.07.2019
Zmluva o dieloAnna Matta, Močarianska 135, 07101, Michalovceumelecká maľba na stenu17.05.201904.07.2019
2157_6353/2019Zmluva o budúcej nájomnej zmluveSR - Slovenská správa ciest, Miletičova Č. 19, 826 19 BratislavaKrižovatka Strážske03.07.201903.07.2019
16/2019Kúpna zmluvaMuDr. Marián Pivarnik, Krivošťanská 725/98, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra "KN-C" parcela číslo 1437/403.07.201903.07.2019
5190040362Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie28.06.201901.07.2019
13/2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2019 o budúcej nájomnej zmluveMarián Konečný - MONTES Krivosťanská 517, 072 22 Strážske, IČO: 41 505 913Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/201927.06.201901.07.2019
35/2019Zmluva o nájmeMarián Konečný - MONTES, Krivosťanská 517, 072 22 Strážske, IČO: 41 505 913Predmetom zmluvy je prenájom časti parcely o výmere 28 m228.06.201901.07.2019
Z311071U617Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava IČO: 30416094Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Strážske18.06.201901.07.2019
44/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Tenisový klub Strážske, Nacina Ves 49,07221, IČO: 35559276poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske19.06.201924.06.2019
009/2019Zmluva o dieloMARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 36407020Oprava multifunkčného ihriska v Strážskom20.06.201921.06.2019
38/2019Zmluva o dieloECOSOTNE, s.r.o., Okulka 8/3, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50 219 111Parkovisko a rozšírenie komunikácie medzi ul. Mierová a Komenského v Strážskom11.06.201919.06.2019
43/2019Zmluva o poskytnutí dotácieMiestny spolok Slovenský červený kríž Strážske, Zámočnícka 513, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie pre Miestny spolok Slovenský červený kríž Strážske zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske12.06.201917.06.2019
42/2019Zmluva o nájme nehnuteľnostiSojka Ľubomír, Nová 617/1, 07222 Strážske, IČO: 46890858časť objektu kolkárne – bufet a súvisiace priestory14.06.201914.06.2019
39/2019Zmluva o poskytnutí dotácieZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SZPB, Oblastný výbor Michalovce, Námestie osloboditeľov 77, 071 01 MichalovcePoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta22.05.201913.06.2019
Počet záznamov: 657 (Strana 2 z 44) - << 1 2 3 4 5 >>