Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
54/2019Dodatok č. 1 k zmluve 54/2019Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske, IČO: 44 805 641Pôvodný názov čl. 4 Zmluvy „Výška, splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia“ sa mení na názov „Výška a splatnosť nájomného a ostatných platieb a spôsob ich platenia“.13.03.202025.03.2020
Mandátna zmluvaPROGRESS & PROSPERITY, s.r.o., Z. Fábryho 26, 048 01 Rožňava,IČO: 52227952Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske13.03.202013.03.2020
Zmluva o dieloVeríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 TrenčínVytvorenie detského ihriska v rámci revitalizácia mestského parku Strážske12.03.202013.03.2020
53/2019Dodatok č. 1 k zmluve 53/2019PRIMACHLAD a. s., Šebastovská 2, 08006 Prešov, IČO: 51229471zmeny článkov zmluvy28.02.202028.02.2020
Dodatok k zmluveAntik Telekom s.r..o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400Zmena článku V19.02.202019.02.2020
A14503367Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu17.02.202018.02.2020
Kúpna zmluvaBinary technologies, s.r.o., IČO: 36595721Zákazka na dodanie tovaru: Informačné a komunikačné technológie pre projekt30.01.202014.02.2020
Kúpna zmluvaMI holding s.r.o. Sama Chalúpku 20F 07101 Michalovce, IČO: 51745020Zákazka na dodanie tovaru: Knižničný fond30.01.202014.02.2020
Kúpna zmluvaDaffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza, IČO: 36320439Predmet zákazky je realizovaný v rámci projektu:" Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov30.01.202014.02.2020
Zmluva o dieloŠtefan Havrila, Hankovce 131, 06712Stavebno technické úpravy pre projekt "Projekt zlepšenia kl'účových kompetencií žiakov zš Mierová 1 v Strážskom."30.01.202014.02.2020
Kúpna zmluvaDaffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza, IČO: 36320439zákazka na dodanie tovaru - učebné pomôcky30.01.202014.02.2020
5190040367Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31.01.202011.02.2020
02471/2019-UVOP-U00112/19.00Protokol o odovzdaní pozemkovSlovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta Strážske, okres Michalovce09.01.202030.01.2020
N20200127014Zmluva o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika IČO : 30 854 687Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce27.01.202030.01.2020
ZMLP-2017-340-000013 dodatok č. 2Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke a odbere teplaKOOR Východ, s.r.o., Potočná 1, 04001 Košice, IČO: 46523049Predmetom dodatku Č. 2 je zmena Článku 1., odst. 3.12.12.201915.01.2020
Počet záznamov: 715 (Strana 2 z 48) - << 1 2 3 4 5 >>