Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
5190040383Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.08.201904.09.2019
ST/TEN-01-08-2019/OV/2019Zmluva o dieloSTAVOCONZULT, spol. s r.o., Stavbárov 3, IČO: 44675488Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske02.09.201903.09.2019
1309/3030/2018Zmluva o zriadení vecného bremenaVýchodoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 KošiceStrážske-V267, úprava VN prípojky pre TS 1205.08.201927.08.2019
49/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Športový klub Strážske, IČO: 17077648, Mládeže 2, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na podporu a rozvoj futbalu, reprezentácia Mesta Strážske.15.08.201921.08.2019
Mandátna zmluvaJán Bystrianský - BRICK-BOX ENGINEERING, Helsinská 263/21, 04013 Košice, IČO 45565201Výkon stavebného dozoru13.08.201919.08.2019
12/01/2019/STR/EM_ŠKSZmluva o poskytnutí služiebKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 50615351služby externého riadenia projektu14.08.201915.08.2019
A13756504Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270Sprístupnenie Služieb Účastníkovi31.07.201901.08.2019
48/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Oddiel kulturistiky a silového trojboja - Strážske, Ul. Mládeže 15, 072 22 Strážske, IČO: 35571047Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na činnosť Oddielu kulturistiky a silového trojboja Strážske na rok 2019.30.07.201901.08.2019
Z201921721_ZZmluva o poskytovaní služiebECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 04001 Košice, Slovenská republika, IČO: 45344710Stravné poukážky15.07.201918.07.2019
QUO-58660-X7Q9/0Zmluva o uverejnení inzercieMEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava IČO: 35859415Uverejnenie inzercie v danom produkte08.07.201909.07.2019
47/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom, ul. 1. mája 3/43, 072 22 Strážske, IČO: 35542101Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta04.07.201908.07.2019
45/2019Zmluva o nájme nebytových priestorovOkresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, IČO: 00897019 803Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory03.07.201904.07.2019
101/2000 dodatok č. 7O dočasom užívaní pozemkuHEMIKO, s.r.o. Michalovce, Hrnčiarska 24, 071 01 Michalovce, IČO:31 662 994Na základe oznámenia o prechode práv zo dňa 29.4.2019 sa mení v čl. 1 nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku č. 101/2000 a osoba nájomcu na: euroAWK, s.r.o.27.06.201904.07.2019
Zmluva o dieloAnna Matta, Močarianska 135, 07101, Michalovceumelecká maľba na stenu17.05.201904.07.2019
2157_6353/2019Zmluva o budúcej nájomnej zmluveSR - Slovenská správa ciest, Miletičova Č. 19, 826 19 BratislavaKrižovatka Strážske03.07.201903.07.2019
Počet záznamov: 668 (Strana 2 z 45) - << 1 2 3 4 5 >>