Číslo zmluvy32/2024
Názov zmluvyZmluva o poskytovaní služieb
Identifikácia účastníkaOMNEA, s. r. o., Kúpeľská 654/61, 073 01 Sobrance
Opis predmetu zmluvy

Záväzok poskytovateľa poskytovať služby podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za ich poskytovanie.

Suma na zmluve €18700.00
Dátum podpisu24.03.2024
Dátum zverejnenia12.04.2024
Príloha (0.13 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=9129513