Číslo zmluvy34/2024
Názov zmluvyInominantná zmluva pre zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi
Identifikácia účastníkaTatiana Bindzárová - Tomáš Bindzár, Bindzi, Okružná 485/50, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ vykonávať výkup kovového odpadu od fyzických osôb v súlade s § 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzke ul. Obchodná, Strážske.

 

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu22.04.2024
Dátum zverejnenia22.04.2024
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=9193297