Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Tlačivá

Kategória Názov PDFRTF/DOCX 
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla (0.28 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla (0.28 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla (0.28 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby (0.12 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (0.12 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (0.12 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení. (0.12 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie drobnej stavby (0.11 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie stavebných úprav (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie udržiavacích prác (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o dodatočné povolenie stavby a kolaudáciu stavby (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o povolenie odstránenia stavby (0.12 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (0.07 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva (0.23 MB) (0.06 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (0.12 MB) (0.05 MB)
Počet záznamov: 49 (Strana 1 z 4) - 1 2 3 4 >>