Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201329SDV Air s.r.o. Plechotice 65, 07501 PlechoticeDodávka klimatizačných zariadení - uskutočnenie prác13524,00 €
201328Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov - uskutočnenie prác18828,89 €
201328Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov - uskutočnenie prác18828,89 €
201327Breza Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceStavebné práce - Dvojúčelové zariadenie CO - uskutočnenie prác22040,96 €
201326STAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, MichalovceRekonštrukcia domu smútku v Strážskom – SO 02 kanalizačná prípojka, SO 03 rozvod plynu, SO 04 Chodníky – uskutočnenie prác23984,16 €
201325EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceOprava MK v Strážskom (výtlky) - uskutočnenie prác3024,00 €
201324PARKONA s.r.o., Obrancov mieru 6, 08001 PrešovDodávka drevín2685,45 €
201323PARKONA s.r.o., Obrancov mieru 6, 08001 PrešovDodávka sadeníc - pagaštan konský2401,00 €
201322STAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, MichalovceRekonštrukcia domu smútku v Strážskom – SO 02 kanalizačná prípojka, SO 03 rozvod plynu, SO 04 Chodníky – uskutočnenie prác23984,16 €
2013210Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéBezpečnostný kamerovýsystém, verejné kúpalisko - uskutočnenie prác12247,00 €
201321EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceRekonštrukcia odstavnej plochy v Strážskom - uskutočnenie prác18256,01 €
201314Mária Križanová - ELZAPRO, Pavla Horova 12, 07101 MichalovceKontrola a revízia EPS v Dome kultúry v Strážskeom - poskytnutie služby1445,56 €
201313Ing. arch. Martin Hakoš, Lesné 6, 072 01 Michalovce„Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Strážske“ – poskytnutie služby5800,00 €
201312PROMIRON s.r.o. - Ing. Miroslav Roháľ, Budovateľská 5304/34, 066 01 HumennéObstarávanie ÚPD „Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Strážske“ – poskytnutie služby2800,00 €
201311Ing. Juraj Ciberé, Tichá 6023/4, 07101 MichalovceZabezpečenie činnosti stavebného dozora v rámci stavby Rekonštrukcia a stavebné úpravy Dom smútku a okolia v Strážskom – poskytnutie služby6300,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 5 z 5) - << 2 3 4 5

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €