Rok2013
Kvartál1
Poradové číslo2
Identifikácia dodávateľaPROMIRON s.r.o. - Ing. Miroslav Roháľ, Budovateľská 5304/34, 066 01 Humenné
Predmet zákazkyObstarávanie ÚPD „Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Strážske“ – poskytnutie služby
Hodnota zákazky s DPH2800,00 €