Rok2013
Kvartál2
Poradové číslo6
Identifikácia dodávateľaSTAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, Michalovce
Predmet zákazkyRekonštrukcia domu smútku v Strážskom – SO 02 kanalizačná prípojka, SO 03 rozvod plynu, SO 04 Chodníky – uskutočnenie prác
Hodnota zákazky s DPH23984,16 €