Rok2013
Kvartál1
Poradové číslo3
Identifikácia dodávateľaIng. arch. Martin Hakoš, Lesné 6, 072 01 Michalovce
Predmet zákazky„Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Strážske“ – poskytnutie služby
Hodnota zákazky s DPH5800,00 €