Rok2013
Kvartál1
Poradové číslo1
Identifikácia dodávateľaIng. Juraj Ciberé, Tichá 6023/4, 07101 Michalovce
Predmet zákazkyZabezpečenie činnosti stavebného dozora v rámci stavby Rekonštrukcia a stavebné úpravy Dom smútku a okolia v Strážskom – poskytnutie služby
Hodnota zákazky s DPH6300,00 €