Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nehnuteľností a tech. zariadeníKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049Inštalácia fotovolických zariadení28.05.202128.06.2021
2021-02Zmluva o dieloALNICO s.r.o., Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce, IČO: 31708111Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aktualizuje projektovú dokumentáciu stavby „Strážske – Rekonštrukcia námestia a chodníkov“ vypracovanú v novembri 201322.06.202123.06.2021
2021-02Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2021-02ALNICO s.r.o., Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce, IČO: 31708111Nové znenie článku 4.108.12.202108.12.2021
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/28Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Poskytnutie nenávratného finančného príspevku17.06.202123.06.2021
KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Dodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov07.06.202109.06.2021
5190040374Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie27.05.202107.06.2021
8/2021Zmluva o nájme pozemkovMária Jurčišinová Kukľová, Vihorlatská 624/14, 072 22 Strážske, IČO: 53165390Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet zmluvy a to za odplatu31.05.202107.06.2021
KZP-PO4SC441-2019-53/AQW6Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske19.05.202131.05.2021
KZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 19.05.2021, evidovanej pod číslom: KZPPO4- SC441-2019-53/AQW618.10.202126.10.2021
4419014828Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Poistenie majetku21.05.202131.05.2021
11/2021Zmluva o poskytnutí dotácieŠportový klub Strážske, Mládeže 2, 07222 Strážske, IČO: 17077648Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta25.05.202127.05.2021
9/2021Zmluva o poskytnutí dotácieSlovenský rybársky zväz, Nám. osloboditeľov 66, 07101 Michalovce, IČO: 00178209Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta19.05.202125.05.2021
10/2021Zmluva o poskytnutí dotáciePravoslávna cirkevná obec v Strážskom, 1. mája 3/43, 07222 Strážske, IČO: 35542101Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta20.05.202125.05.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstveMesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 3017.05.202119.05.2021
24zvs0000795394LZmluva o pripojeníVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy14.05.202119.05.2021
58/2015Zmluva o nájmeJUDr. Vladimíra Mušková, Nám. A. Dubčeka 269, 072 22 Strážske, IČO: 45 916 22528.04.202114.05.2021
Zmluva o partnerstveMesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít27.07.202006.05.2021
Počet záznamov: 940 (Strana 9 z 63) - << 6 7 8 9 10 11 12 >>