Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
5190040384Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie21.03.202222.03.2022
9312/2020Dodatok č. 1 k Zmluve 9312/2020MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,9210l Piešťany, IČO: 35743565Zvýšenie silovej elektriny z titulu zmeny Rozhodnutia URSO16.03.202218.03.2022
Zmluva o dieloIng. Vladimír Vagaský - GART-ART, Jasuschová 14, 04023 Košice, IČO: 32469535Regenerácia vnútroblokového priestoru09.03.202209.03.2022
4/2022Kúpna zmluvaIng. Jaroslav Michálek, Komenského 19, 073 01 SobrancePredmetom zmluvy je prevod nebytového priestoru č. 6 – garáž04.03.202204.03.2022
176/2004Dodatok č. 3 k Zmluve 176/2004 o nájme nebytových priestorovMichal Knap, Pod hradom 400, 07222 Strážske, IČO: 32678860V Zmluve sa mení osoba nájomcu28.02.202204.03.2022
175/2004Dodatok č. 3 k Zmluve č. 175/2004 o nájme nebytových priestorovMichal Knap, Pod hradom 400, 07222 Strážske, IČO: 32678860V Zmluve sa mení osoba nájomcu28.02.202204.03.2022
54/2019Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľnostiMartin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske, IČO: 44 805 641Investičný zámer a technické zhodnotenia sa v čl. 1 mení dátum realizácie obnovy spevnenej plochy25.01.202204.03.2022
3/2022Zmluva o zriadení spoločného úraduObec Zbudza, Obecný úrad 71, 072 23 Staré, Ing. Matej Havrila, IČO: 00326062Zabezpečenie kvalitného, racionálneho a efektívneho preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie28.02.202228.02.2022
5190040382Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie15.02.202224.02.2022
Mandátna zmluvaTORVO SK s.r.o.zabezpečenie procesu verejného obstarávania04.02.202207.02.2022
2/2022Kúpna zmluvaUNIBAU SK s.r.o., Štefánikova 18, 066 O 1 Humenné, IČO: 46578676Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 534/224.01.202203.02.2022
ZMLP-2017-340-000013Dodatok č. 4 k Zmluve ZMLP-2017-340-000013KOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049Cena tepelnej energie, Dohoda o odbere tepelnej energie a SV, Dohoda o celkovom regulačnom príkone17.01.202228.01.2022
1/2022Zmluva o poskytovaní služiebMestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35 556 773Plnenie povinností na úseku nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi07.01.202224.01.2022
153/2003Dodatok č. 4Silvia Magurová, Vihorlatská 623/18, 07222 Strážske, IČO: 40007731Zmena miesta podnikania21.01.202221.01.2022
5190040381Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie17.01.202219.01.2022
Počet záznamov: 986 (Strana 6 z 66) - << 3 4 5 6 7 8 9 >>