Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
ID078DSP05Rámcová zmluva o poskytovaní služiebOrange Slovensko, a. s., Metodova 8., 821 08 BratislavaDohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovania služieb hlasovej a/alebo dátovej virtuálnej privátnej siete a ich kombinácii,..31.01.202407.02.2024
25/2024Zmluva o nájmeStredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 StrážskePrenájom a dočasné užívanie časti stĺpu verejného osvetlenia v katastrálnom území mesta Strážske, ktorý je vo vlastníctve prenajímateľa. Ide o 2 stĺpy verejného osvetlenia v lokalite:02.02.202402.02.2024
NZ2024008Nájomná zmluvaNext Team, s. r. o., Budovateľská 48, 080 01 PrešovPrenájom zariadenia/zariadení alebo poskytnutie individuálneho aplikačného softvéru podľa dohodnutej špecifikácie nájomcovi24.01.202401.02.2024
889/2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 BratislavaÚprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.19.01.202430.01.2024
N20231024014Zmluva o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 BratislavaÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IMPLEA a subjektom pri implementácii NP Spolu pre komunity, financovaného v rámci Programu Slovensko24.10.202324.10.2023
24/3/7Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuMichlovič Igor, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č.  C/7 obytného domu na ul. Obchodnej 440  v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/1/7Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuSemancová Jana, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. A/7 obytného domu na ul. Obchodnej 440 – bl.U3 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/3/6Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuSmaržiková Silvia, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. C/6 obytného domu na ul. Obchodnej 440 – bl.U3 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/2/6Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuKrižanová Lucia, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. B/6 obytného domu na ul. Obchodnej 440 – bl.U3 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/1/6Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuSabolová Jarmila, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. A/6 obytného domu na ul. Obchodnej 440  v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/3/5Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuPavolková Mária, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. C/5 obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/2/5Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuKosť Peter, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. B/5 obytného domu na ul. Obchodnej 440  v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/1/5/1Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuDančišin Erik, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. A/5 obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom na dobu určitú do 30.06.2024.29.12.202330.01.2024
24/3/4Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuTurok-Meceňová Jana, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. C/4 obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/2/4Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuPilníková Anna, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. B/4 obytného domu na ul. Obchodnej 440  v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
Počet záznamov: 1366 (Strana 6 z 92) - << 3 4 5 6 7 8 9 >>