Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
Zmluva o dieloIng. Jozef Schlosser, Makarenkova 1900/92 Ľubotice, 080 06 Prešov 6, IČO:14439301Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie12.02.201914.02.2019
Zmluva o dieloIng. Jozef Schlosser, Makarenkova 1900/92 Ľubotice, 080 06 Prešov 6, IČO:14439301Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie12.02.201914.02.2019
5/2019Darovacia zmluvaLESY Slovenskej republiky štátny podnikDarca daruje bezodplatne kmeň stromu04.02.201911.02.2019
24ZVS0000758927LZmluva o pripojeníVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 KošicePripojenie žiadateľa didistribúčnej sústavy07.02.201911.02.2019
ST/TEN-01-07-2018/OV/2018Zmluva o dieloSTAVOCONZULT, spol. s r,o, Stavbárov 3,07101 Michalovce, IČO: 44675488Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom10.07.201811.07.2018
ST/TEN-01-07-2018/OV/2018Dodadok č. 1 k zmluve o dieloSTAVOCONZULT spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44675488úprava označenia, zosúladenie položiek rozpočtu05.02.201907.02.2019
5190040105Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31.01.201906.02.2019
7/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010MMA – CROSSFIT, o.z., Mierová 196/44, 072 22 Strážske, IČO: 50658964Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre MMA – CROSSFIT, o.z.01.02.201905.02.2019
11/2019Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcovReštaurácia a pizzéria Lavazu, Mierová 226, Strážske, IČO: 47525291Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania (obedov) pre dôchodcov s trvalým pobytom v meste Strážske31.01.201901.02.2019
KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske31.01.201931.01.2019
Z201817860_ZDodatok č. 1 k zmluve Z201817860_ZŠTÝL - IVANOV s.r.o.,Sídlo: 23, 09409 Vyšný Kazimír,IČO: 36498548Čas / lehota plnenia zmluvy30.01.201931.01.2019
101/2000Dodatok č. 6 k Zmluve č. 101/2000 o dočasnom užívaní pozemkuPaedDr. Vladimír Kotulič Bydlisko Hrnčiarska 24, 071 01 MichalovceZmluvné strany sa dohodli na zrušení dodatku č. 5 k Zmluve č. 101/2000 o dočasnom užívaní pozemku /ďalej len Zmluva30.01.201930.01.2019
6/2019Zmluva o zriadení spoločného úradu pre výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredieObec Oreské Sídlo: Obecný úrad 129, IČO: 00 325 554Zabezpečenie kvalitného, racionálneho a efektívneho preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie29.01.201930.01.2019
I312041R58901zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sídlo: Špitálska 4,6, 8, 816 43 Bratislava IČO: 00 681 156Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske22.01.201930.01.2019
Z201817857_ZDodatok č. 1 k zmluve Z201817857_ZŠTÝL - IVANOV s.r.o.,Sídlo: 23, 09409 Vyšný Kazimír,IČO: 36498548Čas / lehota plnenia zmluvy30.01.201931.01.2019
038521Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a. s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu28.01.201929.01.2019
Počet záznamov: 661 (Strana 6 z 45) - << 3 4 5 6 7 8 9 >>