Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
10/2021Zmluva o poskytnutí dotáciePravoslávna cirkevná obec v Strážskom, 1. mája 3/43, 07222 Strážske, IČO: 35542101Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta20.05.202125.05.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstveMesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 3017.05.202119.05.2021
24zvs0000795394LZmluva o pripojeníVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy14.05.202119.05.2021
58/2015Zmluva o nájmeJUDr. Vladimíra Mušková, Nám. A. Dubčeka 269, 072 22 Strážske, IČO: 45 916 22528.04.202114.05.2021
Zmluva o partnerstveMesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít27.07.202006.05.2021
Z314011ARP6Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866Poskytnutie nenávratného finančného príspevku16.04.202130.04.2021
24ZVS0000761003QZmluva o pripojeníVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy19.04.202122.04.2021
28/2015Zmluva o nájmeJakub Kaňuch – KaňuchStav, Pod Hradom 397/8, 072 22 Strážske, IČO: 48250660Predmet zmluvy sa v odseku 1 sa podlahová plocha zvýši o 53,5 m²31.03.202115.04.2021
5/2021ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 01001 Žilina, IČO: 36397563prenájom a dočasné užívanie časti stĺpu verejného osvetlenia12.04.202115.04.2021
Zmluva o dieloPEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO:00155763Stavebné úpravy budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske01.04.202107.04.2021
3/2021Zmluva o nájmeMegalodon DARTS, IČO: 53 205 731, Vihorlatská 621/2, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory30.04.202107.04.2021
2/2021Zmluva o nájmeDerma ls, s.r.o., Jána Hollého 737/93, 071 01 Michalovce, IČO: 46 007 130Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory30.03.202107.04.2021
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M108Dodatok č. 3Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Poskytnutie nenávratného finančného príspevku17.03.202124.03.2021
01-03/2021Zmluva o dieloMARBER spol.s.r.o., Vaľaškovská 2, 06601 HumennéOsvetlenie mosta cez rieku Laborec v Strážskom19.02.202119.03.2021
IROP-D1-302021K375-222-13Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov10.03.202118.03.2021
Počet záznamov: 900 (Strana 7 z 60) - << 4 5 6 7 8 9 10 >>