Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
dodatok č. 2 ku Zmluve o nájme pozemkuSabo Gas, s.r.o., Kladzany 18, 094 21, IČO: 45317488Predmet nájmu Zmluvy sa mení výmera z 738 m2 na 637 m229.10.202104.11.2021
KZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 19.05.2021, evidovanej pod číslom: KZPPO4- SC441-2019-53/AQW618.10.202126.10.2021
5190040377Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie18.10.202122.10.2021
32/2021Kúpna zmluvaIng. Martin Kravec a manž. Alena rod. Sovjaková, Mierová 243/14, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 136215.10.202119.10.2021
32/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 32/2021Ing. Martin Kravec a manž. Alena Kravecová, Mierová 243/14 StrážskeV článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202204.05.2022
31/2021Kúpna zmluvaBerta Kužmová, Mierová 241/18, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 136015.10.202119.10.2021
31/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 31/2021Berta Kužmová, Mierová 241/18, 072 22 StrážskeV článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202204.05.2022
30/2021Kúpna zmluvaJúlius Varga rod. Varga, Mierová 242/16, 072 22 Strážske,Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 136015.10.202119.10.2021
30/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 30/2021Július Varga, Mierová 242/16, 072 22 StrážskeV článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202204.05.2022
29/2021Kúpna zmluvaMgr. Pavol Matis a manž. Ing. Martina, Mierová 240/22, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 135815.10.202119.10.2021
30/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 30/2021Július Varga, Mierová 242/16, 072 22 StrážskeV článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202204.05.2022
29/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 29/2021Mgr. Pavol Matis a manž. Ing. Martina Matisová, Mierová 240/22, StrážskeV článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202204.05.2022
28/2021Kúpna zmluvaGabriela Prokopovičová, Mierová 239/24, 072 22 Strážske,Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 135715.10.202119.10.2021
28/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 28/2021Gabriela Prokopovičová, Mierová 239/24 StrážskeV článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202204.05.2022
27/2021Kúpna zmluvaRastislav Šepeľa rod. Šepeľa, Mierová 285/64, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 135615.10.202119.10.2021
27/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 27/2021Rastislav Šepeľa, Mierová 285/64V článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202204.05.2022
26/2021Kúpna zmluvaMarta Geľatková, Komenského 652/12, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 140215.10.202119.10.2021
26/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 26/2021Marta Geľatková, Komenského 652/12, 072 22 StrážskeV článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202204.05.2022
25/2021Kúpna zmluvaIng. Juraj Andrejko rod. Andrejko, Budapeštianska 2434/16, 040 13 KošicePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 140115.10.202119.10.2021
25/2021Dodatok č. 1 k Zmluve 25/2021Ing. Juraj Andrejko Budapeštianska 2434/16, 040 13 KošiceV článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia26.04.202203.05.2022
5190040376Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.09.202114.10.2021
A18126091Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697 270poskytovanie verejných služieb07.10.202108.10.2021
KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Dodatok č. 5 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Zníženie enenrgetickej náročnosti budova Mestského podniku služieb v meste Strážske04.10.202104.10.2021
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakovARRIVA Michalovce, a. s., Lastomírska 1, 07180 Michalovce, IČO: 36214078Zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov04.10.202104.10.2021
Počet záznamov: 973 (Strana 7 z 65) - << 4 5 6 7 8 9 10 >>