Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
ZOD23200505Dodatok č. 1 K ZOD23200505PENELCOM s.r.o., Sídlisko 1.mája 7/69, 093 01 Vranov nad TopľouV zmluve v článku VII. Záverečné ustanovenia, bod 3 sa nahrádza novým textom22.06.202326.06.2023
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/28Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Poskytnutie nenávratného finančného príspevku17.06.202123.06.2021
2023/01/STR_01Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácieC-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 MichalovceZhotovenie projektovej dokumentácie09.06.202309.06.2023
60/2016/MÚSZmluva o nájme nebytových priestorovTAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, DIČ: 2020483993, IČO: 00 697 893nájom nebytových priestorov15.08.201615.08.0016
60/2016Dodatok č. 2 k Zmluve č. 60/2016 MÚS o nájme nebytových priestorovTAURIS a.s. Potravinárska 6, 979 Rimavská SobotaV zmluve v čl. V. Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 101.05.202307.06.2023
60/2016 MÚSDodatok č. 1 k Zmluve 60/2016 MÚSTAURIS, a.s., Potravinárska 6, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 00697893Zmena záhlavia zmluvy30.10.202114.12.2021
2023/IT/01Servisná zmluvaDECENT SC. s r.o. T. J. Moussona 3635 071 01 Michalovcedodávka ITDslužieb – servisu, údržby a opráv výpočtovej techniky, počítačových sietí, prídavných zariadení, programového vybavenia dodávka spotrebného materiálu05.06.202306.06.2023
64/2023Z M L U V A č. 64/2023 o zabezpečení činnosti technika protipožiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby a civilnej ochranyMgr. Peter Vaľo,Štefánikova 70, 071 01 Michalovce,IČO:45237654Predmetom zmluvy je výkon činnosti technika protipožiarnej ochrany, zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a civilnej ochrany.05.06.202305.06.2023
Zmluva o dieloTAMALEX s.r.o., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 50803522Rekonštrukcia námestia a chodníkov, Strážske28.10.202202.11.2022
Dodatok č. 3Dodatok č. 3 k Zmluve o dieloTAMALEX s.r.o. Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 50803522Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia námestia a chodníkov, Strážske"02.06.202305.06.2023
Dodatok č. 2Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloTAMALEX s.r.o. Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 50803522Mení sa bod 10.9 zmluvy14.03.202315.03.2023
Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o dieloTAMALEX s.r.o. Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 50803522Rekonštrukcia námestia a chodníkov, Strážske24.01.202324.01.2023
KZ1_19052023KÚPNA ZMLUVA KZ1_19052023KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, 01001 Žilina, IČO: 36712736,,Dodávka zariadenia na zhodnocovanie BRKO v meste Strážske" pre časť 3: Mobilná váha31.05.202331.05.2023
4_61/2023KÚPNA ZMLUVA č.4_61/2023AGRATECH, s.r.o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 31725210„Dodávka zariadenia na zhodnocovanie BRKO v meste Strážske“ pre časť 4: Preosievač kompostu31.05.202331.05.2023
2_60/2023KÚPNA ZMLUVA č.2_60/2023AGRATECH, s.r.o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 31725210„Dodávka zariadenia na zhodnocovanie BRKO v meste Strážske“ pre časť 2: Prekopávač kompostu31.05.202331.05.2023
1_59/2023KÚPNA ZMLUVA č.1_59/2023AGRATECH, s.r.o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 31725210Dodávka zariadenia na zhodnocovanie BRKO v meste Strážske“ pre časť 1 : Traktor a čelný nakladač31.05.202331.05.2023
290/09DODATOK Č. 1 k zmluve č. 290/09 o nájme nebytových priestorovDOMSPRÁV, s.r.o., byty, teplo a iné služby, Štefánikova 44, 071 01 Michalovce, IČO: 31654541V zmluve v čl. V. Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením15.05.202329.05.2023
63/2023Zmluva o podaní a použití umeleckého výkonuMgr. art. Kristián Dufinec, MBA, Tolstého 21, 071 01 Michalovce,Predmetom tejto Zmluvy je podanie umeleckého výkonu26.05.202326.05.2023
62/2023Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupinyHRDZA, Štefanovce 58, 082 35, IČO: 42078652Na základe tejto Zmluvy Dodávateľ zabezpečí hudobnú produkciu skupiny HRDZA (ďalej ako Učinkujúci), na akcii usporiadanej Objednávateľom. Názov akcie: 25. Strážčanský jarmok25.05.202326.05.2023
57/2023Zmluva o umiestnení reklamyLEPAL TECHNIK spol. s.r.o., Fidlíkova 2822, 066 01 Humenné, IČO: 36505455Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa22.05.202324.05.2023
Počet záznamov: 1226 (Strana 7 z 82) - << 4 5 6 7 8 9 10 >>