Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
24/1/2Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuSliško Peter, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. A/2 obytného domu na ul. Obchodnej 440  v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
24/3/1/1Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuMakara Milan, Ing., Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. C/1 na poschodí obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom na dobu určitú do 30.06.202429.12.202330.01.2024
24/2/1Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuDilíková Lenka, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. B/1 obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.202429.12.202330.01.2024
24/1/1Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuRusová Anna, Obchodná 440, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. A/1 obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.29.12.202330.01.2024
4150/2023Zmluva o dodávke elektrinyMagna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyZáväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa03.01.202417.01.2024
2409358032Poistná zmluva - havarijné poistenie AUTOMAXGenerali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaHavarijné poistenie AUTOMAX - traktorový nosič01.01.202414.01.2024
0971202301Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePovinný je vlastníkom pozemku v meste Strážske v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy08.01.202414.01.2024
0971202310Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePredávajúci je vlastníkom pozemku v obci Strážske v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.08.01.202414.01.2024
9027561-2Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednostiKooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 BratislavaPoistenie - zberný dvor09.01.202414.01.2024
8100088767Poistná zmluvaUniqa poisťovňa, a. s., Krasovského 3986/15, 851 01 BratislavaPoistenie pracovného stroja - štiepkovač drevenej hmoty09.01.202414.01.2024
23/2024Licenčná zmluvaSTRIMM s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 BratislavaUdelenie súhlasu Nadobúdateľovi na použitie diela Autora a úprava práv a povinností zmluvných strán05.01.202412.01.2024
20/2024Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)Lucia ŽilkováPrenajímateľ - vlastník domu, bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 2 izbový byt č. A6 na poschodí v bytovom dome odlišného štandardu „A“ (ďalej len byt ) zapísanom na LV 1236 okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske29.12.202309.01.2024
19/2024Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)Gabriela TolvajováPrenajímateľ - vlastník domu, bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 2 izbový byt č. B4 na prízemí v bytovom dome odlišného štandardu „B“ (ďalej len byt ) zapísanom na LV 1236 okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske29.12.202309.01.2024
18/2024Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)Albína Tolvajová. Prenajímateľ - vlastník domu, bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 2 izbový byt č. B3 na prízemí v bytovom dome odlišného štandardu „B“ (ďalej len byt ) zapísanom na LV 1236 okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske29.12.202309.01.2024
17/2024Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)Veronika TokárováPrenajímateľ - vlastník domu, bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 2 izbový byt č. B1 na prízemí v bytovom dome odlišného štandardu „B“ (ďalej len byt ) zapísanom na LV 1236 okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske29.12.202309.01.2024
Počet záznamov: 1375 (Strana 8 z 92) - << 5 6 7 8 9 10 11 >>