Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
176/2004Dodatok č. 3 k Zmluve 176/2004 o nájme nebytových priestorovMichal Knap, Pod hradom 400, 07222 Strážske, IČO: 32678860V Zmluve sa mení osoba nájomcu28.02.202204.03.2022
175/2004Dodatok č. 3 k Zmluve č. 175/2004 o nájme nebytových priestorovMichal Knap, Pod hradom 400, 07222 Strážske, IČO: 32678860V Zmluve sa mení osoba nájomcu28.02.202204.03.2022
54/2019Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľnostiMartin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske, IČO: 44 805 641Investičný zámer a technické zhodnotenia sa v čl. 1 mení dátum realizácie obnovy spevnenej plochy25.01.202204.03.2022
3/2022Zmluva o zriadení spoločného úraduObec Zbudza, Obecný úrad 71, 072 23 Staré, Ing. Matej Havrila, IČO: 00326062Zabezpečenie kvalitného, racionálneho a efektívneho preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie28.02.202228.02.2022
5190040382Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie15.02.202224.02.2022
Mandátna zmluvaTORVO SK s.r.o.zabezpečenie procesu verejného obstarávania04.02.202207.02.2022
2/2022Kúpna zmluvaUNIBAU SK s.r.o., Štefánikova 18, 066 O 1 Humenné, IČO: 46578676Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 534/224.01.202203.02.2022
ZMLP-2017-340-000013Dodatok č. 4 k Zmluve ZMLP-2017-340-000013KOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049Cena tepelnej energie, Dohoda o odbere tepelnej energie a SV, Dohoda o celkovom regulačnom príkone17.01.202228.01.2022
1/2022Zmluva o poskytovaní služiebMestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35 556 773Plnenie povinností na úseku nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi07.01.202224.01.2022
153/2003Dodatok č. 4Silvia Magurová, Vihorlatská 623/18, 07222 Strážske, IČO: 40007731Zmena miesta podnikania21.01.202221.01.2022
5190040381Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie17.01.202219.01.2022
37/2021Zmluva o nájme pozemkovBianka Gajdošová, Astrová 4, 07101 Michalovce IČO: 54099579Prenájom pozemku14.01.202214.01.2022
37/2021Dodatok č. 2 k Zmluve 37/2021Bianka Gajdošová, Astrová 4, 07101 Michalovce IČO: 54099579V Zmluve sa mení osoba nájomcu06.04.202207.04.2022
20/2016/MÚSDodatok č. 1 k Zmluve 20/20216/MÚSSimona Široká Bydlisko Mierová 630, 072 22 Strážskezmeny článkov I., II., IV.14.01.202214.01.2022
1697/VSD/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zriadenie vecného bremena13.01.202214.01.2022
15190040380Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie05.01.202212.01.2022
Počet záznamov: 1007 (Strana 8 z 68) - << 5 6 7 8 9 10 11 >>