Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
SC2020/326/Mesto StrážskeZmluva o združených dodávkach zemného plynuMET Slovakia, a.s., Rajská 7, 81108 Bratislava, IČO: 45860637Zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu31.12.202123.02.2021
24ZVS0000789874UZmluva o pripojeníVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS zabezpečiť v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadateľa04.02.202109.02.2021
Kúpna zmluvaHATOPtrend, s.r.o., Jarná 413/2 Zemplínska Teplica, IČO: 51172585Interiérové vybavenie v rámci projektu prístavby a rekonštrukcie Materskej školy Strážske.05.02.202108.02.2021
4/2020Zmluva o nájmeAgro družstvo Staré, Zbudza, 072 23 Staré, IČO: 31719171prenájom poľnohosp. pôdy26.11.202002.02.2021
Zmluva o poskytovaní služiebDZS-M. K. TRANS,s. r.o., Staničná 3, IČO: 36588181zriadenie MOM21.01.202122.01.2021
20/2530/0004Zmluva o pripojeníANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho lO, 040 01 KošiceANTIK Pripojenie - WiFi pre Teba06.11.202021.01.2021
Zmluva o poskytovaní služiebDZS-M. K. TRANS,s. r.o., Staničná 3, IČO: 36588181Zriadenie MOM20.01.202120.01.2021
1/2021Zmluva o poskytovaní služiebMestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35556773Plnenie povinností na úseku nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi07.01.202112.01.2021
VO/2020Dodatok č. 2 k zmluve VO/2020 zo dňa 29. 04. 2020PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO:00155763doplnenie stavebných prác nevyhnutných pre riadne ukon čenie a odovzdanie diela bez závad v zmysle ZoD11.01.202111.01.2021
VO 2020Dodatok č. 1 k zmluve VO/2020 zo dňa 29. 04. 2020PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO:00155763Úprava rozmerov dodávaných otvorových konštrukcií.11.01.202111.01.2021
Zmluva o dielozahrajme sa s.r.o. Kvetná 403/5, 09101 Stropkov, IČO: 50409743Detské ihrisko v parku05.01.202107.01.2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátuSlovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866počítač stolný; tlačiareň - multifunkčná; 2 čítacie zariadenia čipových kariet; 2 zobrazovacie zariadenia – monitory; predlžovací kábel USB23.12.202023.12.2020
1100/2020Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku v maximálnej výške 100 000 € (slovom stotisíc eur) (ďalej len „regionálny príspevok“) na realizáciu projektu č. 9 zmien schvá14.12.202023.12.2020
63/2017Dodatok č.1 o nájme nebytových priestorovRenáta Misárová, Vihorlatská 624/16, 072 22 Strážske, IČO 51146037V Článku VII. Doba nájmu a skončenie nájmu sa v bode 1 predlžuje doba nájmu z 31.12.2020 na 31.12.202523.12.202023.12.2020
ZMLP-2017-340-000013Dotatok č. 3KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1, 04001 Košicecena tepelnej energie, dohoda o odbere tepelnej energie a SV, dohoda o celkovom regulačnom príkone16.12.202023.12.2020
Počet záznamov: 900 (Strana 8 z 60) - << 5 6 7 8 9 10 11 >>