Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
56/2023Zmluva o umiestnení reklamyAgrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz, IČO: 36 244 180Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa22.05.202324.05.2023
58/2023Zmluva o združenej dodávke elektrinyVýchodoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04291 KošicePredmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku elektriny do jeho odberných miest19.05.202322.05.2023
63/2017nájom nebytových priestorovRenáta Misárová Trvalý pobyt: Vihorlatská 624/16, 072 22 Strážske Miesto podnikania: Vihorlatská 624/16, 072 22 Strážske IČO: 51146037nájom nebytových priestorov21.12.201721.12.2017
63/2017Dodatok k zmluve č. 63/2017 o nájme nebytových priestorovRenáta Misárová,Vihorlatská 624/16, 072 22 Strážske,IČO: 51146037V zmluve v čl. V. Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 102.05.202319.05.2023
63/2017Dodatok č.1 k zmluve 63/2017Renáta Misárová, Vihorlatská 624/16, 072 22 Strážske, IČO 51146037V Článku VII. Doba nájmu a skončenie nájmu sa v bode 1 predlžuje doba nájmu z 31.12.2020 na 31.12.202523.12.202023.12.2020
153/2003DODATOK Č. 6 k zmluve č. 153/2003 o nájme nebytových priestorovSilvia Magurová, Vihorlatská 623/12, 072 22 Strážske, IČO: 40007731V zmluve sa v čl. III Úhrada za nájom a poskytované služby sa od 1.5.202302.05.202319.05.2023
23/3/1Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuIng. Makara Milan, Ing. Makarová ĽudmilaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom04.04.202316.05.2023
23/2/5Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytuDančišin ErikPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom04.04.202316.05.2023
52/2023Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Slovenský rybársky zväz-Miestna organizácia Michalovce, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce, IČO: 00178209Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre Slovenský rybársky zväz na rok 2023.15.05.202315.05.2023
55/2023Zmluva o umiestnení reklamyLavi s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 53102959Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa14.05.202315.05.2023
53/2023Zmluva o umiestnení reklamyLavi s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 53102959Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa12.05.202312.05.2023
54/2023Zmluva o umiestnení reklamyTP 2 s. r. o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36766763Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa11.05.202312.05.2023
ZOD23200505Zmluva o dieloPENELCOM s.r.o., Sídlisko 1.Mája 7/69 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 4666438610.05.202311.05.2023
50/2023Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom, 1. mája 3/43, 072 22 Strážske, IČO: 35542101Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Pravoslávnej cirkevnej obci v Strážskom zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.09.03.202311.05.2023
46/2023Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Miestny spolok Slovenský červený kríž Strážske, Zámočnícka 513, 072 22 Strážske, IČO: IČO: 00 416 21509.05.202310.05.2023
48/2023Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Rímskokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána, Strážske, Mierová 9, 072 22 Strážske, IČO: 35506059Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.09.05.202310.05.2023
49/2023Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pánovho nanebovstúpenia Strážske, Mierová 40, 072 22 Strážske, IČO: 31951651Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Pánovho nanebovstúpenia Strážske zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.09.05.202310.05.2023
Počet záznamov: 1226 (Strana 8 z 82) - << 5 6 7 8 9 10 11 >>