Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
31/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Športový klub Strážske, Mládeže 2, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na podporu a rozvoj futbalu, reprezentácia Mesta Strážske.25.03.202426.03.2024
N20231024014Dodatok č. N20231024014D01 k Zmluve spolupráciMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaČlánok 9. Zmluvy sa mení tak, že v bode 9.3. sa mení e-mailová adresa subjektu06.03.202425.03.2024
1017202301Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremenaVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceV čl. II, ods. 2.1. vypúšťa nasledujúci riadok...19.03.202421.03.2024
24/2024Zmluva o spolupráciKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 KošiceÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností oboch Zmluvných strán pri vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní podujatia "Župný Winter Classic"18.01.202421.03.2024
35/2019Dodatok č. 4 k Zmluve č. 35/2019 o nájme pozemkovMarián Konečný-MONTES, Krivošťanská 517, 072 22 StrážskeV časti zmluvy č. 35/2019 -1. Zmluvné strany sa mení pôvodný text a nahrádza sa novým textom20.03.202421.03.2024
34/2017Dodatok č. 2 k Zmluve č. 34/2017 o nájmeMarián Konečný-MONTES, Krivošťanská 517, 072 22 StrážskeV časti zmluvy č. 34/2017 -1. Zmluvné strany sa mení pôvodný text a nahrádza sa novým textom20.03.202421.03.2024
2/2024Zmluva o nájme nebytového priestoruStredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 StrážskePrenechanie priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti11.03.202415.03.2024
30/2024Zmluva o dodaní služiebMaroš Mundír, Jahodná 539/10, 072 22 StrážskeDodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje riadne a včas, poberateľom vydávať tovary dennej spotreby -pečivo, mlieko, mäso, mäsové výrobky, hygienické potreby, ktorí sa preukážu poukážkou vystavenou Objednávateľom a poskytnú túto poukážku ako protihodnotu za v22.02.202407.03.2024
29/2024Zmluva o dodaní služiebKARMEN, veľkoobchod potravín, s. r. o., Strojnícka 15, 080 01 PrešovDodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje riadne a včas, poberateľom vydávať tovary dennej spotreby -pečivo, mlieko, mäso, mäsové výrobky, hygienické potreby, ktorí sa preukážu poukážkou vystavenou Objednávateľom a poskytnú túto poukážku ako protihodnotu za v22.02.202407.03.2024
12705/2023-M_ODPDZmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa13.12.202313.12.2023
Dodatok č. 42 k Zmluve o správe o majetku mestaMestský podnik služieb mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 StrážskePrevod majetku do správy Mestského podniku služieb Mesta Strážske01.02.202429.02.2024
Dodatok č. 41 k Zmluve o správe majetku mestaMestský podnik služieb mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 StrážskeZrušenie dodatku č. 40 k Zmluve o správe majetku mesta01.02.202429.02.2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomociJUDr. Radoslav Soták, Nám. Slobody 7, 071 01 MichalovceKancelária a Klient sa dohodli, že Kancelária bude na základe tejto Zmluvy poskytovať Klientovi právne služby v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou.24.02.202429.02.2024
UCO2023/OL2185Zmluva o nakladaní s odpadmiESPIK Group s. r. o., Orlov 133, 065 43Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní s určenými zložkami odpadu uvedeného v čl. II ods. 3 tejto zmluvy.20.02.202422.02.2024
28/2024Autorská zmluva o dielo a Licenčná zmluva na vydanie diela a na jeho použitieMgr. Eva Bučková, Ukrajinská 8, 071 01 MichalovcePríprava podkladov na jednotlivé citylighty.21.02.202422.02.2024
Počet záznamov: 1375 (Strana 5 z 92) - << 2 3 4 5 6 7 8 >>