Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
17/2021Zmluva o poskytnutí dotácieTenisový klub Strážske, Nacina Ves 49, 072 21, IČO: 35559276Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta13.07.202126.07.2021
Zmluva o dieloPB bau, s.r.o., Gaštanová 259,07222 StrážskeMaterská škola Strážske, prístavba a rekonštrukcia,19.07.202120.07.2021
13/2021Zmluva o poskytnutí dotácieMestský bežecký oddiel, Komenského 669, 072 22 Strážske IČO: 35573406Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta08.07.202115.07.2021
14/2021Zmluva o poskytnutí dotácieTanečný aerobik, o.z., ul. Komenského 668, 072 22 Strážske, IČO: 42111358Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta13.07.202115.07.2021
Dodatok č. 3PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764Úprava typu dodávaného čerpadla14.07.202114.07.2021
12/2021Zmluva o poskytnutí dotácieVolejbalový oddiel Strážske, ul. Okružná 492/60, 072 22 Strážske, IČO: 35566086Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta08.07.202112.07.2021
905.1062036VVAZmluva o dieloEUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518Oprava chodníkov a miestnych komunikácií v meste Strážske09.07.202112.07.2021
IROP-Z-302021K375-222-13Dodatok č. 2 k Zmluve IROP-Z-302021K375-222-13Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava, IČO: 5034928702.07.202108.07.2021
KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Dodatok č. 4 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 81021.06.202106.07.2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nehnuteľností a tech. zariadeníKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049Inštalácia fotovolických zariadení28.05.202128.06.2021
2021-02Zmluva o dieloALNICO s.r.o., Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce, IČO: 31708111Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aktualizuje projektovú dokumentáciu stavby „Strážske – Rekonštrukcia námestia a chodníkov“ vypracovanú v novembri 201322.06.202123.06.2021
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/28Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Poskytnutie nenávratného finančného príspevku17.06.202123.06.2021
KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Dodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov07.06.202109.06.2021
5190040374Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie27.05.202107.06.2021
8/2021Zmluva o nájme pozemkovMária Jurčišinová Kukľová, Vihorlatská 624/14, 072 22 Strážske, IČO: 53165390Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet zmluvy a to za odplatu31.05.202107.06.2021
Počet záznamov: 889 (Strana 5 z 60) - << 2 3 4 5 6 7 8 >>