Číslo zmluvy9/2024
Názov zmluvyZmluve o nájme nebytového priestoru
Identifikácia účastníkaStredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Prenechanie priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti

Suma na zmluve €106.64
Dátum podpisu30.05.2024
Dátum zverejnenia30.05.2024
Príloha (15.12 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=9331532