Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
81/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Športový klub Strážske, Mládeže 2, 072 22 StrážskePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na podporu a rozvoj futbalu, reprezentácia Mesta Strážske.08.07.202408.07.2024
N20231129009Dodatok č. 1 k Povereniu k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaTýmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa pôvodné znenie Poverenia k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č.1/2023/850 zo dňa 29.11.202303.07.202404.07.2024
71/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Miestny spolok Slovenský červený kríž, Zámočnícka 513,072 22 StrážskePoskytnutie dotácie pre Miestny spolok Slovenský červený kríž zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.28.06.202402.07.2024
73/2024Zmluva o poskytovaní audítorskych služiebAUDIT-CONSULT CD, s. r. o. audítorská spoločnosť, Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad TopľouAudit riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12. overovaného účtovného roka podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov27.06.202427.06.2024
72/2024Zmluva o poskytovaní služieb na úseku ochrany pred požiarmiSAFIRS, s. r. o. Zarevúca 5039/1C, 034 01 RužomberokPlnenie úloh 24 hodín denne v oblasti ochrany pred požiarmi – zásahovej činnosti v prípade vzniku mimoriadnej situácie.27.06.202427.06.2024
70/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Klub Slovenských turistov Chemko Strážske, ul. Obchodná 439/4, 072 22 StrážskePoskytnutie dotácie pre Klub Slovenských turistov Chemko Strážske zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.26.06.202427.06.2024
69/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pánovho nanebovstúpenia Strážske, Mierová 40, 072 22 StrážskePoskytnutie dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Pánovho nanebovstúpenia zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske27.06.202427.06.2024
VP/24/03633/001Hromadná licenčná zmluvaSOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; Rastislavova 3, 821 08 BratislavaUdelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia:13.06.202424.06.2024
68/2024Zmluva o dieloFUN & PLAY, s. r. o., Kvetná 403/5, 091 01 StropkovZhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ním vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu, špecifikácii a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná zákazku pod názvom: „Ihrisko pre každé dieťa“.24.06.202424.06.2024
40/2024Zmluva o poskytovaní služiebLProduction Slovakia, s. r. o., Športová 6781/29A, 071 01 MichalovceDodávateľ sa zaväzuje dodať, namontovať a obsluhovať predmet zmluvy na miesto určené v zmysle tejto zmluvy v presne stanovených termínoch dodania13.05.202410.06.2024
39/2024Zmluva o dieloHIMSELF, s. r. o., Jamník 275, 053 22 JamníkVystúpenie kapely Sám sebou na podujatí 26.Stražčanský jarmok 202413.05.202410.06.2024
67/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastná organizácia Michalovce, Námestie osloboditeľov 986/77, 071 01 MichalovcePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastná organizácia Michalovce.10.06.202410.06.2024
47/2024Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuPavel Cicko, Fučíkova 1573/30, 972 51 HandlováDohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie interpreta Rene Rendy&Cico band zastupovanej Dodávateľom na Objednávateľom realizovanom podujatí28.05.202409.06.2024
46/2024Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuAdax plus, s. r. o., ul. 1. Mája 1221/17, 093 01 Vranov nad TopľouDohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie interpreta zastupovanej Dodávateľom na Objednávateľom realizovanom podujatí21.05.202409.06.2024
45/2024Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuStudiofolk, s. r. o., Sekčovská 16/11, 086 41 RaslaviceDohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie produkcie interpreta Ľudová hudba Stana Baláža, zastupovanej Dodávateľom na Objednávateľom realizovanom podujatí20.05.202409.06.2024
Počet záznamov: 1375 (Strana 1 z 92) - 1 2 3 4 >>