Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
Zmluva o zabezpečení propagácieRespect Slovakia s.r.o., Valová 38, 92101 Piešťany, IČO 34107061zabezpečenie propagácie objednávateľa10.10.201910.10.2019
5190040363Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.09.201902.10.2019
52/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010MMA – CROSSFIT, o.z., Mierová 196/44, 07222 Strážske, IČO: 50658964Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre MMA – CROSSFIT, o.z.02.10.201902.10.2019
51/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010OV Slovenský zväz chovateľov, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce, IČO: 00178322803Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske25.09.201925.09.2019
N20160129001D02Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160129001 v rámci národného projektu Terénna sociálna prácaImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika IČO : 30 854 687Článok 1. Zmluvy sa mení tak, že v odseku 1.1. bod 1.1.1. sa mení22.08.201912.09.2019
Z201926934_ZZmluva o poskytnutí služiebDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., IČO: 36391000, Sídlo: Kálov 356, 01001 ŽilinaStravné poukážky11.09.201911.09.2019
190902-1BZmluva o dieloVeríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín, IČO: 46167145Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk na základe výzvy na predkladanie ponúk10.09.201910.09.2019
Zmluva o dodaní tovarovAntik Telekom s.r..o., Čárskeho 10, 04001 KošiceVybudovanie bezplatného WI FI pripojenia06.09.201909.09.2019
5190040383Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.08.201904.09.2019
ST/TEN-01-08-2019/OV/2019Zmluva o dieloSTAVOCONZULT, spol. s r.o., Stavbárov 3, IČO: 44675488Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske02.09.201903.09.2019
1309/3030/2018Zmluva o zriadení vecného bremenaVýchodoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 KošiceStrážske-V267, úprava VN prípojky pre TS 1205.08.201927.08.2019
49/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Športový klub Strážske, IČO: 17077648, Mládeže 2, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na podporu a rozvoj futbalu, reprezentácia Mesta Strážske.15.08.201921.08.2019
Mandátna zmluvaJán Bystrianský - BRICK-BOX ENGINEERING, Helsinská 263/21, 04013 Košice, IČO 45565201Výkon stavebného dozoru13.08.201919.08.2019
12/01/2019/STR/EM_ŠKSZmluva o poskytnutí služiebKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 50615351služby externého riadenia projektu14.08.201915.08.2019
A13756504Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270Sprístupnenie Služieb Účastníkovi31.07.201901.08.2019
Počet záznamov: 661 (Strana 1 z 45) - 1 2 3 4 >>