Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
36Dodatok č. 36 k Zmluve o správe majetku mesta uzatvorenej dňa 2.3.2009Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35 556 773Zhodnotenie budovy "Školiace stredisko"03.12.202103.12.2021
2/2020 dodatok č. 1Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvaMMPR,s.r.o., Jaltská 771/5040 22 Košice IČO:46839267zber použitého šatstva03.12.202103.12.2021
Zmluva o dieloŠtúdio architektúry, s.r.o., Grešova 6, 080 01 Prešov, IČO: 52 694 071Úpravy priestorov viacúčelovej sály23.11.202123.11.2021
5190040379Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie11.11.202118.11.2021
Zmluva o poskytovaní služiebMD poradenstvo s.r.o, Čierne nad Topľou 258, PSČ 094 34, IČO: 52829804Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske04.11.202110.11.2021
ZLP-VT-2021-0577Zmluva o prevode výpočtovej technikyDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 45736359prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičanej Používateľovi pri pripojení k IS DCOM08.11.202108.11.2021
dodatok č. 2 ku Zmluve o nájme pozemkuSabo Gas, s.r.o., Kladzany 18, 094 21, IČO: 45317488Predmet nájmu Zmluvy sa mení výmera z 738 m2 na 637 m229.10.202104.11.2021
KZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 19.05.2021, evidovanej pod číslom: KZPPO4- SC441-2019-53/AQW618.10.202126.10.2021
5190040377Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie18.10.202122.10.2021
32/2021Kúpna zmluvaIng. Martin Kravec a manž. Alena rod. Sovjaková, Mierová 243/14, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 136215.10.202119.10.2021
31/2021Kúpna zmluvaBerta Kužmová, Mierová 241/18, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 136015.10.202119.10.2021
30/2021Kúpna zmluvaJúlius Varga rod. Varga, Mierová 242/16, 072 22 Strážske,Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 136015.10.202119.10.2021
29/2021Kúpna zmluvaMgr. Pavol Matis a manž. Ing. Martina, Mierová 240/22, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 135815.10.202119.10.2021
28/2021Kúpna zmluvaGabriela Prokopovičová, Mierová 239/24, 072 22 Strážske,Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 135715.10.202119.10.2021
27/2021Kúpna zmluvaRastislav Šepeľa rod. Šepeľa, Mierová 285/64, 072 22 StrážskePredmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 135615.10.202119.10.2021
Počet záznamov: 889 (Strana 1 z 60) - 1 2 3 4 >>