Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Strážske

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie") je právny predpis, ktorý môže vydať obec na plnenie svojich úloh. Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na území danej obce je ich povinný ho dodržiavať každý, kto sa zdržuje na území obce. V hierarchii právnych predpisov má všeobecne záväzné nariadenie nižšiu právnu silu ako nariadenia vlády, ide teda o podzákonný právny predpis. (zdroj: http://www.ulclegal.com)

Čislo Kategória Názov Stiahni PDF formát 
1/2019ŠkolstvoO určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske. (0.26 MB)
1/2019 dodatok č. 1ŠkolstvoO určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske. (0.16 MB)
2/2019ŠkolstvoO určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhra (0.32 MB)
5/2019ŠkolstvoO určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020 (0.25 MB)
25Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 25 trhový poriadok (0.35 MB)
29Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 29 o náležitostiach obchodných a podnikateľských aktivít na území mesta Strážske (1.47 MB)
24Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 24 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (1.56 MB)
30Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 30 o vjazde do pešej zóny a iných lokalít vozidlami zásobovania, obslužných činností a podmienkach zásobovania týmito vozidlami (0.73 MB)
6/2017Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (1.15 MB)
2/2018dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske 2/2018 o miestnych daniach (1.00 MB)
3/2019dane a poplatkyO miestnych daniach (0.50 MB)
4/2019dane a poplatkyO miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0.53 MB)
5/2016Byty a prenajímanieVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 5/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Strážske (0.46 MB)
Počet záznamov: 42 (Strana 3 z 3) - << 1 2 3