Čislo6/2017
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené uznesením233/2017
Dodatky
KategóriaDane a poplatky
Účinnosť od01.01.2018
Stiahni PDF formát (1.15 MB)