Čislo2/2018
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske 2/2018 o miestnych daniach
Schválené uznesením241/2018
Dodatky
Kategóriadane a poplatky
Účinnosť od14.12.2018
Stiahni PDF formát (1.00 MB)