Čislo2/2019
NázovO určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok...
Schválené uznesením244/2019 zo dňa 11.4. 2019
Dodatky
KategóriaŠkolstvo
Účinnosť od09.05.2019
Stiahni PDF formát (0.32 MB)