Čislo7/2017
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2017
Schválené uznesením233/2017
Dodatky
KategóriaŠkolstvo
Účinnosť od01.01.2018
Stiahni PDF formát (0.26 MB)