Rok2014
Kvartál2
Poradové číslo3
Identifikácia dodávateľaSTRIX, Ing. arch. Marek Józef 228, 08236 Lipovce
Predmet zákazkyVypracovanie PD na prekrytie vstupu na budove MsÚ Strážske - poskytnutie služby
Hodnota zákazky s DPH1850,00 €