Rok2014
Kvartál2
Poradové číslo7
Identifikácia dodávateľaEUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice
Predmet zákazkyRekonštrukcia miestnych komunikácií - chodníkov ul. Mierová,parkovisko, chodník od ZS po AS – uskutočnenie prác
Hodnota zákazky s DPH35442,98 €