Rok2013
Kvartál3
Poradové číslo1
Identifikácia dodávateľaKomunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Predmet zákazkyPoistenie stavby - rozšírenie stokovej siete mesta Strážske - poskytnutie služby
Hodnota zákazky s DPH2080,64 €