Rok2015
Kvartál4
Poradové číslo1
Identifikácia dodávateľaLambris – František Laco, Laborecká 675, 072 22 Strážske
Predmet zákazkyDodávka a montáž oprava pódia, výmena dverí a prahov v objekte – kino – uskutočnenie prác
Hodnota zákazky s DPH3134,26 €