Rok2015
Kvartál1
Poradové číslo1
Identifikácia dodávateľaSTRIX - Ing. arch. Gryglak Marek Lipovce 228, 082 36 Lipovce
Predmet zákazkyVypracovanie PD - revitalizácia mestského parku
Hodnota zákazky s DPH2550,00 €