Rok2015
Kvartál3
Poradové číslo1
Identifikácia dodávateľaAIR FUEL s.r.o., Ľanová 9, 040 17 Košice
Predmet zákazkyVypracovanie svetlo – technickej štúdie – poskytnutie služby
Hodnota zákazky s DPH2400,00 €