Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
24.05.2024XXVI2/2024 (2.08 MB)
29.02.2024XXVI1/2024 (0.49 MB)
15.12.2023XXV5/2023 (0.54 MB)
13.10.2023XXV4/2023 (0.61 MB)
31.07.2023XXV3/2023 (1.52 MB)
25.05.2023XXV2/2023 (1.02 MB)
17.03.2023XXV1/2023 (1.20 MB)
16.12.2022XXIV5-6/2022 (0.74 MB)
12.10.2022XXIV4/2022 (0.81 MB)
10.06.2022XXIV2-3/2022 (1.18 MB)
25.03.2022XXIV1/2022 (1.13 MB)
20.12.2021XXIII6/2021 (2.02 MB)
29.10.2021XXIII5/2021 (1.88 MB)
16.07.2021XXIII4/2021 (0.58 MB)
31.05.2021XXIII3/2021 (0.68 MB)
Počet záznamov: 98 (Strana 1 z 7) - 1 2 3 4 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk