Dátum25.05.2023
RočníkXXV
Číslo2/2023
Noviny PDF formát (1.02 MB)
Články

Práce v areáli Chemko Strážske naďalej pokračujú
Za krajšie a čistejšie mesto
Nekončiaci boj s ilegálnymi skládkami
Záchranná zdravotná služba pre občanov
Sadenie líp
Príprava na letnú sezónu je v plnom prúde
Ocenili pedagógov
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
Nepotrebné knihy dostali druhú šancu
O sexuálnej prevencii s marginalizovanou skupinou
Deň víťazstva nad fašizmom
Život má zelenú
Náš Deň Zeme
Strážčanský slávik
Program venovaný modrej planéte
Ozdravovací pobyt
Rôznorodý apríl v centre voľného času
Veselo je v školskom klube
Oživenie tradície
Festival poézie a prózy Vansovej Lomnička
Poďakovanie
Vyskúšali sme si „opilecké“ okuliare
Turnaj mestských polícií v Strážskom
Laborecká desiatka 2. kolom bežeckého pohára SAZ
Trojbojári na M SR v Košiciach
Letné prázdniny s CVČ Strážske