Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
14.12.2018241/2018 (0.15 MB) (0.78 MB) (0.57 MB)
30.11.2018240/2018 (0.21 MB) (0.44 MB) (0.45 MB)
27.09.2018239/2018 (0.21 MB) (0.62 MB) (0.46 MB)
28.06.2018238/2018 (0.21 MB) (0.78 MB) (0.47 MB)
06.06.2018237/2018 (0.21 MB) (0.46 MB) (0.43 MB)
19.04.2018236/2018 (0.21 MB) (0.68 MB) (0.45 MB)
19.01.2018235/2018 (0.21 MB) (0.97 MB) (0.79 MB)
Počet záznamov: 7 (Strana 1 z 1) - 1