Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
10.12.2020255/2020 (0.07 MB) (0.75 MB) (0.50 MB)
08.10.2020254/2020 (0.13 MB) (0.23 MB) (0.22 MB)
03.09.2020253/2020 (0.15 MB) (0.55 MB) (0.51 MB)
10.08.2020252/2020 (0.14 MB) (0.44 MB) (0.13 MB)
04.06.2020251/2020 (0.07 MB) (0.58 MB) (0.88 MB)
12.03.2020250/2020 (0.15 MB) (0.55 MB) (0.40 MB)
Počet záznamov: 6 (Strana 1 z 1) - 1