NázovÚzemný plán zóny - IBV Strážske - sever
PopisVymedzenie regulovaných priestorov a verejno prospešné stavby - výkres 6
PDF formát (0.38 MB)