Rok2015
Kvartál4
Poradové číslo4
Identifikácia dodávateľaMarber spol. s.r.o., Valaškovská 2, Humenné
Predmet zákazkyVýkopové práce spojené s dodávkou materiálu pri doplnení kamerového systému – uskutočnenie prác
Hodnota zákazky s DPH7000,00 €