Rok2018
Kvartál1
Poradové číslo1
Identifikácia dodávateľaTERA green s.r.o., Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov
Predmet zákazkyposkytnutie služby "Vypracovanie a dodanie projekt.dokumentácie Zníženie energetickej náročnosti budovy MsPS
Hodnota zákazky s DPH17940,00