Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 08. 3. 2023

Oznam č. 1
Vážení občania.
V nadväznosti na podnet zamestnancov pobočky Slovenskej pošty v našom meste Vás upozorňujeme na podozrivé správanie neznámych osôb, ktoré sa cielene zameriavajú na osamotených seniorov.
Nadväzujú s nimi komunikáciu zameranú napríklad na to, aké spotrebiče, či mobilné telefóny využívajú a v rámci rozhovoru účelovo zisťujú aj ďalšie súkromné informácie.
Prosíme týmto občanov nášho mesta, aby boli obozretní a prípadné takéto pokusy ihneď hlásili na Obvodné oddelenie policajného zboru, alebo Mestskú políciu v Strážskom.

Oznam č. 2
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 6. marca 2023 Ministerstvom životného prostredia SR, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „EBA, s.r.o. Strážske - zariadenie na nakladanie s odpadmi“
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o zmene a do neho nahliadnuť od 9. marca 2023 do 20. marca 2023 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.