Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 04.04.2023

Oznam č. 1
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bol dňa 31. marca 2023 Ministerstvom životného prostredia SR, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručený zámer navrhovanej činnosti „EBA, s.r.o. Strážske - zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením“
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so zámerom a do neho nahliadnuť od 4. apríla 2023 do 25. apríla 2023 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.