Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 20.3.2023

Oznam č. 1
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 17. marca 2023 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente „PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA KSK NA ROKY 2023-2027“ a o strategickom dokumente „INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA KOŠICKÉHO KRAJA 2022-2030“.
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o strategických dokumentoch a do nich nahliadnuť od 20. marca 2023 do 31. marca 2023 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.