Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 24.04.2023

Oznam č. 1
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bola dňa 21. apríla 2023 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026“.
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so správou o hodnotení strategického dokumentu a podávať pripomienky v termíne od 24. apríla do 15. mája 2023, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod.

Oznam č. 2
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 20. apríla 2023 Ministerstvom životného prostredia SR, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Energetické osamostatnenie Duslo, a.s., - prevádzka Strážske“.
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o zmene, do neho nahliadnuť a  podávať pripomienky od 21. apríla 2023 do 2. mája 2023 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.