KategóriaVýstavba a životné prostredie
NázovŽiadosť o vydanie súhlasu na zmenu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
Striahni PDF formát (0.07 MB)
Striahni RTF/DOCX formát (0.04 MB)