KategóriaVýstavba a životné prostredie
NázovŽiadosť o vydanie súhlasu na zmenu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
PDF (0.07 MB)
RTF/DOCX (0.04 MB)