Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
07.12.2016226/2016 (0.20 MB) (0.76 MB) (0.46 MB)
22.09.2016225/2016 (0.20 MB) (0.62 MB) (0.31 MB)
07.07.2016224/2016 (0.19 MB) (0.56 MB) (0.31 MB)
03.05.2016223/2016 (0.19 MB) (0.52 MB) (0.39 MB)
14.03.2016222/2016 (0.18 MB) (0.41 MB) (0.29 MB)
11.02.2016221/2016 (0.20 MB) (0.59 MB) (0.32 MB)
Počet záznamov: 6 (Strana 1 z 1) - 1