Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
12.12.2013204/2013 (0.12 MB) (0.32 MB) (0.19 MB)
28.11.2013203/2013 (0.12 MB) (0.49 MB) (0.29 MB)
09.10.2013202/2013 (0.12 MB) (0.20 MB) (0.19 MB)
05.09.2013201/2013 (0.12 MB) (0.40 MB) (0.25 MB)
28.06.2013200/2013 (0.12 MB) (0.41 MB) (0.22 MB)
25.04.2013199/2013 (0.13 MB) (0.37 MB) (0.19 MB)
27.03.2013198/2013 (0.12 MB) (0.42 MB) (0.21 MB)
17.01.2013197/2013 (0.12 MB) (0.41 MB) (0.20 MB)
Počet záznamov: 8 (Strana 1 z 1) - 1