Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Strážske

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie") je právny predpis, ktorý môže vydať obec na plnenie svojich úloh. Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na území danej obce je ich povinný ho dodržiavať každý, kto sa zdržuje na území obce. V hierarchii právnych predpisov má všeobecne záväzné nariadenie nižšiu právnu silu ako nariadenia vlády, ide teda o podzákonný právny predpis. (zdroj: http://www.ulclegal.com)

Čislo Kategória Názov Stiahni PDF formát 
2/2015Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2015 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o nočnom kľude zo dňa 21.12.2007 (0.27 MB)
4/2014Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 4/2014 o niektorých podmienkách držania psov (0.46 MB)
3/2014Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd + dodatky (1.21 MB)
2/2014Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2014 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Strážske (0.61 MB)
6/2012Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2012 o miestnom referende (0.27 MB)
3/2012Životné prostredieVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2012 o ochrane životného prostredia (0.59 MB)
2/2011Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác (0.20 MB)
5/2010Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta fyzickým a právnickým osobám (1.49 MB)
4/2010Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 4/2010 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na územi meste Strážske (0.44 MB)
3/2010VýstavbaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2010 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Strážske (0.19 MB)
2/2009Sociálne slúžbyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2009 o opatrovateľskej službe (1.26 MB)
2/2008VýstavbaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske (0.03 MB)
1/2008Sociálne slúžbyVZN mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok - úplné znenie (0.28 MB)
1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávokSociálne slúžbyO poskytovaní jednorazových sociálnych dávok Mestom Strážske (1.28 MB)
2/2007Sociálne slúžbyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2007 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately (0.04 MB)
47VýstavbaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske (0.07 MB)
Počet záznamov: 47 (Strana 3 z 4) - << 1 2 3 4 >>