Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Strážske

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie") je právny predpis, ktorý môže vydať obec na plnenie svojich úloh. Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na území danej obce je ich povinný ho dodržiavať každý, kto sa zdržuje na území obce. V hierarchii právnych predpisov má všeobecne záväzné nariadenie nižšiu právnu silu ako nariadenia vlády, ide teda o podzákonný právny predpis. (zdroj: http://www.ulclegal.com)

Čislo Kategória Názov Stiahni PDF formát 
2/2008VýstavbaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske (0.03 MB)
1/2008Sociálne slúžbyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok (0.89 MB)
2/2007Sociálne slúžbyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2007 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately (0.04 MB)
47VýstavbaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske (0.07 MB)
44ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 44 o zriadení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske (0.05 MB)
30Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 30 o vjazde do pešej zóny a iných lokalít vozidlami zásobovania, obslužných činností a podmienkach zásobovania týmito vozidlami (0.73 MB)
29Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 29 o náležitostiach obchodných a podnikateľských aktivít na území mesta Strážske (1.47 MB)
25Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 25 trhový poriadok (0.35 MB)
24Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 24 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (1.56 MB)
Počet záznamov: 39 (Strana 3 z 3) - << 1 2 3